Informacje z Regionu

Spotkanie opłatkowo-noworoczne 6.01.2013 na Cergowej

Trasa piesza:
LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA( 716 m np. m) - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA
Wyjście z Lipowicy około godz. 9.35
PTTK Krosno zapewnia dojazd i powrót autokarem - zbiórka uczestników - Biuro PTTK Krosno, ul. Krakowska 9 - godz. 9.00 zgłoszenia chętnych i wpłata wpisowego do dnia 03.01.2013 Koszt (transport, plakietka, ubezpieczenie NNW)
- członkowie PTTK - 15,00 zł
- pozostali - 18,00 zł
Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką, transport, plakietkę, opłatek, ognisko - prowiant na ognisko we własnym zakresie.
Zapraszamy - do zobaczenia na Cergowej
Źródło:pttkkrosno.ayz.pl

W tym roku podobnie jak w latach poprzednich Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy z Jaślisk odebrał burmistrz Dukli Marek Górak.
Od kilku lat tradycją stało się przekazywanie symbolicznego Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy 21 DH z Jaślisk burmistrzowi Dukli. Delegacja drużyny w składzie: Kamila Drozd, Katarzyna Lorenc i Norbert Faliszek wraz z dyrektorem ZSP w Jaśliskach przekazała w tym roku światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie wraz z życzeniami świątecznymi Burmistrzowi Dukli Markowi Górakowi.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole.
Źródło:WWW.dukla.pl

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że ukazał się siódmy już tom cyklu Biblioteki Dukielskiej: Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku. Autorem jest Janusz Kubit. Wydawcą Gmina Dukla, a do druku przygotowało Wydawnictwo RUTHENUS z Krosna
Książka składa się z: przedmowy, wstępu, 5 rozdziałów, zakończenia, podziękowania, bibliografii, słowniczka skrótów, indeksu osobowego i ilustracji. Opracowanie historyczne "Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku" przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii "Karpaty", dla obrony południowej granicy ze Słowacja i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP "Karpaty" i Batalionu Obrony Narodowej "Krosno" i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.
Książka do nabycia w Informacji Turystycznej, ul. Trakt Węgierski 26a (budynek na dworcu autobusowym) i w księgarni w rynku.
Krystyna Boczar-Różewicz
Źródło:WWW.dukla.pl

6 grudnia br. Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba zaprosił pracowników resortu oraz dziennikarzy branżowych na ekologiczne śniadanie, przygotowane specjalnie przez Stowarzyszenie Polska Ekologia. Wszystkie produkty dostarczyli członkowie stowarzyszenia. Nie zabrakło słynnych już wędlin z Dukielszczyzny i serów z gospodarstwa ekologicznego z Mszany "Figa". W śniadaniu uczestniczył prezes zarządu, dyrektor Zakładu Mięsnego Jasiołka z Dukli Paweł Krajmas W imieniu zrzeszonych polskich przedsiębiorców ekologicznych, przedstawił zebranym dotychczasowe osiągnięcia oraz plany działań i akcji promocyjnych Stowarzyszenia. Wszyscy zebrani przyznali słuszność konieczności zwiększenia kampanii społecznych i informacyjnych nt. zdrowego i ekologicznego żywienia.
Źródło:WWW.dukla.pl

17 listopada br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się otwarcie wystawy "W stronę niepodległości. Operacja Gorlicka 1915". W otwarciu wzięła udział Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, która zaprezentowała umundurowanie i wyposażenie c.k. 20 pułku piechoty i sanitariuszek. Wystawa połączona była z prezentacją multimedialną "Czy niepodległość wyszła także z Gorlic?" Katarzyny Liany, pracownika Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Otwarcie wystawy odbyło się z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przy wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej muzeum. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz strzelania z ckemu.
Źródło:WWW.dukla.pl

W Tylawie zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". 20 listopada br. inwestycja została komisyjnie odebrana.

W bardzo krótkim czasie udało się zrealizować tak piękną i kosztowną inwestycję. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie tj. od 9 maja br. do jego zakończenia, czyli do15 listopada 2012r upłynęło zaledwie 190 dni. Wykonawcą zadania była firma Budownictwo "STYL-BAU" Bogdan Klatka z Jasła. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki pozyskaniu znacznego dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012". Całkowita wartość zadania wyniosła 924 973,64 zł, dofinansowanie 716 000,00 zł.
W ramach realizacji projektu wybudowano:

 • boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wyposażone w piłko-chwyty o wys.6m, wyposażone w trwale montowane do podłoża - dwie bramki do gry w piłkę nożną,
 • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. . 4m, wyposażone kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową.

Cały kompleks jest monitorowany i oświetlony ( zamontowano 9 masztów oświetleniowych) co pozwoli na bezpieczne korzystanie z niego także po zmroku.
Źródło:WWW.dukla.pl

W II edycji konkursu na najlepszy folder promujący region/miasto - Róża Regionów 2012 wyróżnienie otrzymał informator: Szlak Rowerowy Gminy Dukla, wydany przez naszą gminę. Kapituła oceniająca materiały promocyjne z całej Polski w konkursie Róża Regionów wysoko oceniała w tym roku materiały promujące regiony i produkty turystyczne. Organizatorem konkursu był dwutygodnik "Wiadomości Turystyczne".

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 25 października 2012 roku w czasie targów Tour Salon w Poznaniu, największych targach turystycznych w Polsce.
Źródło:WWW.dukla.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza wszystkich rowerzystów do wzięcia udziału w zebraniu dotyczącym powołania Stowarzyszenia Rowerowego przy MOSiR Dukla. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 25 października godz. 18:00 - sala fitness MOSiR Dukla

Od 10 października br. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ma nową siedzibę w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 8a (budynek w którym mieściło się Nadleśnictwo Dukla).
Źródło:WWW.dukla.pl

Na zachodnim stoku góry Piotruś (728 m) w Beskidzie Niskim znajduje się źródło nazywane Święta Woda, które tradycja wiąże ze św. Janem z Dukli. Mieszkańcy Jaślisk i okolicznych wsi uważają, że to właśnie tu św. Jan szukał sobie miejsca na pustelnię. Od lat na potężnym jaworze, wyrastającym niemal nad samym źródłem, wisiała niewielka kapliczka nadrzewna. W 2005 roku leśnicy wznieśli nad kamienną cembrowiną źródła metalowy krzyż i drewnianą kaplicę.
Stoki góry Piotruś są niezwykle malownicze; od grzbietu zwieńczonego wychodniami skalnymi schodzą w stronę kapliczki gołoborza, wśród których można spotkać poosuwiskowe jeziorka. Miejsce to jest znane tylko wytrawnym turystom - zaś spacerowicze, chcący tam trafić, często błądzili. Dlatego dla wędrujących żółtym szlakiem z Zawadki Rymanowskiej do miejscowości Stasiana, leśnicy z Nadleśnictwa Dukla oznakowali dojście do kapliczki św. Jana z Dukli. Niebieskie znaki symbolizujące kaplicę namalowano począwszy od miejsca, w którym żółty szlak przecina stara droga, tuż przed grzędą szczytową. Stanęła w tym miejscu także tablica kierunkowa. Czas przejścia do kapliczki wynosi około 5 minut.
Źródło:WWW.dukla.pl

W 68. rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko - dukielską, oddano hołd poległym. Obchody rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie, a o godz. 12.00 na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Przybyłych na uroczystości gości: przedstawicieli kombatantów, korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych Polski, Czech, Słowacji oraz mieszkańców Dukli i okolic powitał burmistrz Dukli Marek Górak. ... 68 lat temu ziemia dukielska była areną walk oddziałów Armii Czerwonej i I Korpusu Czechosłowackiego z niemieckim najeźdźcą. To właśnie tu na Przełęczy Dukielskiej rozegrała sie jedna z najbardziej krwawych górskich bitew II wojny światowej. Pamięć o tych, którzy wypełniając swój żołnierski obowiązek stanęli do walki z niemieckim agresorem musi trwać. Ich ofiara budzi wdzięczność i uznanie wśród pokoleń. Spotykamy się, aby oddać cześć uczestnikom walk, pochylić czoło nad ich bohaterstwem - powiedział burmistrz Dukli. Powiat krośnieński reprezentował starosta Jan Juszczak. Płk Mirosław Kaliński odczytał list z podziękowaniami i najlepszymi życzeniami do wszystkich uczestników walk i ich rodzin, który skierował Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Obchody 68. rocznicy operacji karpacko - dukielskiej są żywą lekcją historii i patriotyzmu. Przypominają o wojennych losach regionu, ale także całej Polski i jej sąsiadów. Historia nie może zapomnieć o wspólnej, solidarnej walce w imię wolności i godnego życia - napisał minister. W imieniu Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Krośnie z siedzibą w Jaśle głos zabrał prezes Jan Klimkiewicz. Uroczystości w Dukli były okazją do podziękowania tym, którzy współpracują z kombatantami i biorą aktywny udział w organizowaniu uroczystych spotkań. W tym roku Kombatanckim Krzyżem Pamięci Zwycięstwa uhonorowano : Ondreja Szamaja, Romana Hradeckiego, Mirosława Matykę i miasto Świdnik.Odznakę "Komandorii" otrzymali: Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Grażyna Ostrowska, por. Bolesław Janusz, por. Stefan Brudz, por. Marian Herbut. Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanckich oraz młodzież i przedszkolaki z Dukli, złożyli wieńce na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w czasie operacji karpacko-dukielskiej jesienią 1944 r. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa w intencji poległych i złożono wiązanki kwiatów. Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko - dukielskiej odbyły się na Słowacji.
Źródło:WWW.dukla.pl

Przebieg szlaku czerwonego z Chyrowej na Pustelnię św. Jana z Dukli został zmieniony przez PTTK Krosno. Szlak biegnie od cerkwi w Chyrowej drogą gruntową do końca wsi, łączy się z drogą powiatową Chyrowa - Mszana - Tylawa, następnie prowadzi do skrzyżowania dróg Mszana - Polany i skręca w lewo, ok. 1 km szlaku prowadzi do skrzyżowania ze szlakiem żółtym( Dukla - Chyrowa), szlak żółty został wydłużony.
Źródło:WWW.dukla.pl

Zespół pałacowo-parkowy w Dukli wrócił do rodziny Tarnowskich, ostatnich właścicieli Dukli przed drugą wojną światową. Porozumienie między starostą krośnieńskim a rodziną Tarnowskich, podpisane w Dukli 18 września br., zakończyło ponad dwudziestoletnie administracyjno-sądowe starania rodziny o odzyskanie pałacu, oficyn i ponad 11 hektarowego parku.

Mieszkańcy Dukli nie muszą się martwić, bo Muzeum Historyczne pozostanie w Dukli, bowiem umowa gwarantuje staroście co najmniej trzyletnią dzierżawę głównego budynku, z1,5 rocznym okresem wypowiedzenia. Natomiast jak zagospodarować pozostałą część nieruchomości zadecydują właściciele. Powiat będzie płacił czynsz, już od września, po 8 tys. zł miesięcznie w tym roku, natomiast w następnych latach po 4 tys. zł. Ubezpieczenie dzierżawionego budynku spoczywać będzie także na staroście - mówi dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek.
Rodzina Tarnowskich odzyskała rezydencję, ale bez zaplecza, które ją utrzymywało: 2 tys. ha lasu i ponad 500 ha ziemi. Zapewniają, że nie będą starać się o zwrot o to co dziś należy do osób prywatnych, natomiast zapowiadają dochodzenia rekompensaty np. za lasy. W Dukli odzyskali już w 2006 roku trzy kamienice i ratusz. Budynek, w którym mieściło się liceum ogólnokształcące udało się im sprzedać, ale nabywca po częściowych pracach remontowych wystawił go na sprzedaż i dalej niszczeje. Budynek poczty wystawiony jest na sprzedaż od kilku lat, a poczta od nowego roku przenosi się do nowych pomieszczeń. Ratusz psujący wizerunek miasta, zaczyna być remontowany. Co będzie z odzyskanym zespołem pałacowo-parkowym?
Źródło:WWW.dukla.pl

6 września br. odbył się już XIII Bieg Górski na górę Cergową. Na dystansie 5,5 km rywalizowało 54 zawodników. Najszybszym okazał się Jakub Burghardt reprezentujący zespół "Festiwal Biegowy Krynica Zdrój", który uzyskał bardzo dobry czas - 21 minut i 43 sekundy. Wśród mężczyzn kolejne miejsce zajęli Andrzej Długosz i Daniel Wosik. Najszybszą zawodniczką była Izabela Zatorska (Puma Running Team) z czasem 27 minut i 29 sekund. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kwoka, trzecie Słowaczka Ludmiła Melicherova. Oprócz biegu głównego odbyły się również uliczne biegi dziecięce, w których wzięła udział rekordowa liczba dzieci - 140.
Źródło:WWW.dukla.pl

Gmina Dukla wydała w lipcu informator "Szlak rowerowy gminy Dukla". Informator zawiera opis nowo oznakowanego szlaku rowerowego w gminie Dukla - niebieskiego, 42 km, zaczynającego i kończącego sie w Dukli na dworcu autobusowym. Zawiera wykresy hipsometryczne kolejnych odcinków szlaku: Dukla - Wietrzno Szkoła, Wietrzno Szkoła - Łęki Dukielskie - Myszkowskie Wiatraki, Łęki Dukielskie - Myszkowskie Wiatraki - Teodorówka Wzgórze 534, Teodorówka Wzgórze 534 - Chyrowa Stacja Narciarska, Chyrowa Stacja Narciarska - Dukla Dworzec PKS, opisy i zdjęcia atrakcji turystycznych na trasie, a także informacje praktyczną dla rowerzysty. Informator do nabycia w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a
Źródło:WWW.dukla.pl

W niedzielę, 22 lipca o godz. 14:00 w Krempnej odbędzie się XI Krempniańska Parada Historyczna.
Tradycyjnie już na placu przy cerkwi widzowie zobaczą pokazy walk historycznych - pieszych i konnych, przejażdżki konne i kadryl konny. Chętni będą mogli wziąć lekcje strzelania z łuku czy władania szablą. Na gości czekają również kramy rękodzielnicze, a także atrakcje - niespodzianki. Smakosze będą mogli skosztować miejscowego jadła.
Celem parady jest zbiórka pieniędzy na rzecz renowacji cerkwi beskidzkich. Przede wszystkim XVII-wiecznej drewnianej cerkwi łemkowskiej w oddalonej o 3 km Kotani oraz cerkwi w Krempnej.
Organizatorami parady są: Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy, Stajnia "Rumak" w Kotani, Parafia w Krempnej.
Pierwsza Krempniańska Parada Historyczna odbyła się w 2002 roku, a jej pomysłodawcami byli właściciele stajni "Rumak" - Barbara i Dariusz Mielczarkowie, którzy wymyślili inscenizację potyczki polskiej szlachty i Tatarów.
Źródło:terazjaslo.pl

Ośrodek Kultury w Dukli, Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" i Lokalna Grupa Działania "Nasze Bieszczady" zapraszają serdecznie na Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Zapomnianych Smaków. Impreza ta odbędzie się w ramach Sobótkowych Spotkań z Folklorem, które to mają już swoją tradycję i organizowane są w Dukli od kilkunastu lat. Festiwal odbędzie się 23 czerwca na placu przypałacowym Muzeum Historycznego "Pałac" w Dukli.
W programie organizatorzy zapewniają wiele atrakcji m. in. występy zespołów:
Rogowice, Chorkowianie, Bieszczadzka Rodzinka, Balowie z Baligrodu, oraz Szarotka-Duklanie.

Atrakcją wieczoru będzie, poszukiwanie "Kwiatu Paproci". Będzie również można skosztować regionalne potrawy i obejrzeć wyroby twórców ludowych z regionu karpackiego. Zostaną także rozpalone ogniska, przy których odbędą się ludowe wróżby i czary. Niezwykły klimat spotkań sobótkowych zapewni miejsce - zespół pałacowo - parkowy gdzie odbędzie się tradycyjnie puszczanie wianków na wodę w pobliskim stawie i biesiada pod gołym niebem z towarzyszeniem zespołu muzycznego.
Program szczegółowy :

17.00 - Chorkowianie z Chorkówki
17.40 - Bieszczadzka Rodzinka
18.20 - Rogowice z Rogów cz.I
19.00 - Balowie z Baligrodu
19.40 - Szarotka - Duklanie z Dukli
20.20 - Rogowice z Rogów "Obrzęd sobótkowy"
21.00 - Puszczanie wianków na wodę
Rozpoczęcie biesiady
22.00 - Poszukiwanie "Kwiatu Paproci"
02.00 - Zakończenie
Źródło:WWW.dukla.pl

Tarnowscy nie chcą wyrzucać muzeum z pałacu w Dukli.
Od kilkunastu lat Tarnowscy zabiegają o zwrot wszystkich budynków należących do rodu. Wcześniej odzyskali dukielski ratusz i trzy kamienice. Najbardziej reprezentacyjna część majątku - rezydencja przy Trakcie Węgierskim - to ostatnia nieruchomość, jaką mają przejąć.
Zespół Pałacowo-Parkowy w Dukli to ponad 10-hektarowy zabytkowy park, z XVIII- wiecznym pałacem i zabudowaniami. Nieruchomość odebrano Tarnowskim na mocy dekretu o reformie rolnej z 1944 roku. Od lat 60 mieści się tu muzeum militarne, poświęcone m.in. operacji karpacko-dukielskiej. Zarządza nim starosta krośnieński. Tarnowscy zapewniają, że nie zamierzają usuwać z pałacu muzeum i chcą przekonać starostę, by zrezygnował ze starań o kasację wyroku. To pozwoli uniknąć przedłużania sporu o kolejne lata. Przekonują, ze lepiej by obie strony porozumiały się.
Źródło:WWW.nowiny24.pl

10.06.2012 - Przełęcz Dukla zremisowała 4:4 z drugą drużyną Stali Sanok i przy wysokim zwycięstwie Nafta Jedlicze nad Startem Rymanów 6:0, ostatecznie zajęła drugie miejsce w tabeli klasy okręgowej.

m

Jedyne pisklę orła przedniego

Tylko w jednym spośród sześciu gniazd orła przedniego w Beskidzie Niskim pojawiło się pisklę. Oznacza to, że tegoroczne lęgi wśród tych ptaków będą mniej udane niż w ubiegłym roku, kiedy gniazda w lipcu opuściło aż 16 młodych orłów.
Zdaniem ornitologa Mariana Stója z Komitetu Ochrony Orłów główną przyczyną były bardzo mroźne ostatnie tygodnie zimy. "Właśnie wtedy wyginęło wiele zwierząt, które są tradycyjnym pokarmem dla orłów przednich. Kłopoty ze zdobyciem pokarmu w konsekwencji doprowadziły do słabszych lęgów" - dodał.
W Beskidzie Niskim zlokalizowana jest najwięcej gniazd orła przedniego w Polsce. W najbliższych dniach ornitolog zamierza monitorować gniazda także w innych pasmach Karpat, m.in. w Bieszczadach. W ubiegłym roku w Karpatach gniazda opuściło 16 orłów. Natomiast w 2010 roku tylko trzy.
Orzeł przedni, duży ptak szponiasty, należy do gatunków rzadko występujących w naszym kraju. W ocenie Komitetu Ochrony Orłów, w Polsce gniazduje ok. 35 par; 30 z nich zamieszkuje Karpaty, pozostałe można spotkać na Mazurach i na Wybrzeżu. Orzeł przedni ma 80 cm długości, a rozpiętość jego skrzydeł przekracza dwa metry. Jest to najsilniejszy europejski orzeł. Potrafi upolować młodą kozicę górską, czy małą sarnę. Jego pożywienie stanowią też m.in. zające, świstaki, kuny, koty domowe. Gniazdo zakłada w górnej części korony wysokopiennych drzew lub na skałach.
Tekst pochodzi z PAP - Nauka w Polsce.

3 czerwca odbyły się obchody 65 rocznicy powstania oraz poświęcenia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. Poświęcenia dokonał podczas Mszy Świętej w Kościele Parafialnym ksiądz Proboszcz Janusz Dudziak.
Akt Nadania Sztandaru i Odznaczenia Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odczytał Prezes ZOP Związku OSP RP w Krośnie dh Jan Kilar natomiast przekazania dokonał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski w asyście Prezesa ZOP Związku OSP RP w Krośnie dh Jana Kilara, Z-cy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Krośnie bryg. Roberta Niepokoja oraz Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka.
Źródło:WWW.osptylawa.com.pl

Dukla - wrota Karpat"
... czyli najnowszy film wyprodukowany przez nasz oddział Telewizji Polskiej na zamówienie samorządu Dukli. Dziś odbył się jego premierowy pokaz. Film zrealizowany przez Jacka Szarka to opowieść między innymi o tradycji, historii ale też naturze.

Realizacja dwudziestominutowego filmu trwała ponad rok. Zawarto w nim między innymi najważniejsze fakty z historii miasta położonego na szlaku wiodącym przez Przełęcz Dukielską. Są ważne miejsca, wspomnienia historycznych postaci, ale też piękne zdjęcia przyrody i atrakcji turystycznych okolic Dukli. Premierowa projekcja filmu zakończyła się gromkimi brawami dla autorów. Pokazać piękno Dukielszczyzny - taki był zamiar autorów, a także samorządu Dukli, bo okolica jest piękna ale wymaga promocji. A to ma skutkować większym zainteresowanie turystów tą częścią Beskidu Niskiego.

W realizację filmu zaangażowało się dziesiątki mieszkańców Dukli o i okolic. To jest także film o nich. Wszystkich zaproszono na premierowy pokaz i wręczono płytki z nagraniem DVD. Premiera filmu 6 czerwca o 17:40. Powtórkę będzie można obejrzeć w Boże Ciało o 8.00. Wszystko na antenie TVP INFO.

źródło: TVP Rzeszów

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Beskidzkim Akademickim Rajdzie Turystów Ewentualnie Krajoznawców - BARTEK 2012
Impreza ma charakter gwiaździsty z zakończeniem w Chyrowej. Organizatorzy proponują 11 tras, których przebieg znajduje się w załączniku.
Rajd odbędzie się w dnich 25, 26 maja 2012 r.
Cele Rajdu
.    poznanie walorów przyrodniczo - kulturowych Beskidu Niskiego,
.    propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy spędzania czasu wolnego,
.    integracja środowisk studenckiego i lokalnego,
.    praktyczna realizacja programu nauczania wybranych kierunków studiów,
.    propagowanie turystyki transgranicznej jako możliwości współpracy.
Po raz pierwszy imprezą towarzyszącą, realizowaną równolegle będzie marszobieg terenowy pod nazwą Z kijami lub bez Beskidem Dukielskim. Trasa marszobiegu to ok. 15 km czerwonym szlakiem turystycznym z Chyrowej do Pustelni św. Jana i z powrotem.
W dniu 26 maja 2012 r. w godz. od 13.00 do 16.00 oczekujemy na uczestników Rajdu w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Chyrową. Podczas zakończenia zapewniamy gorący posiłek, występy zespołów regionalnych zespołów oraz inne niespodzianki i atrakcje.
Szczegóły:WWW.pwsz.krosno.pl

Kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi, w tym roku związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i odbywają się pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". 22 kwietnia to święto wszystkich, którym bliska jest ekologia.

Z tej okazji w naszej gminie został zorganizowany 27 kwietnia br. VII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs jak co roku odbył się w dwóch etapach. Eliminacje gminne poprzedzone zostały konkursami w szkołach, które wyłoniły po 3 laureatów. Zwycięzcy konkursów szkolnych wzięli udział w etapie gminnym. Komisja konkursowa w składzie Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik i Artur Paczkowski oceniła wszystkie prace i wskazała laureatów konkursu. W kategorii - szkoły podstawowe udział wzięło 17 uczniów z 6 szkół. Laureatami tegorocznego konkursu w tej kategorii zostali: Karolina Madej z ZSP w Tylawie i Mateusz Fesz z ZSP w Równem - 1. miejsce, Konrad Zima z ZSP w Tylawie - 2. miejsce oraz Karolina Mazurek, Aleksandra Uliasz i Tomasz Lorenc - wszyscy z ZSP w Jasionce - 3. miejsce. W kategorii - szkoły gimnazjalne wzięło udział 14 uczniów z 5 szkół. Laureatami zostali: Justyna Madej z ZSP w Tylawie - 1. miejsce, Anna Kordyś z ZSP w Tylawie i Kinga Bukowczyk z ZSP w Równem - 2. miejsce oraz Adrian Dudzik z ZSP w Równem - 3. miejsce.
Źródło:WWW.dukla.pl

25 kwietnia, w rejonie byłego przejścia granicznego Barwinek-Vysny Komarnik, odbyły się ćwiczenia tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy ze Słowacją w trakcie Euro 2012. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Celnej, polskiej i słowackiej Policji oraz inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.
Ćwiczenia prowadzono na drodze krajowej nr 9 w rejonie byłego przejścia granicznego z wykorzystaniem patroli mobilnych oraz pojazdu typu schengenbus.
W scenariuszu głównym epizodem było założenie, że funkcjonariusze słowackiej Policji na parkingu w Świdniku (Słowacja) uzyskali informacje, że kibice jadący na mecz w Polsce mają ukryte w bagażniku samochodu niebezpieczne narzędzia: siekiery, kije bejsbolowe etc.
W ramach koordynacji działań i szybkiego przepływu informacji przez Polsko - Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku, po wjeździe ze Słowacji do Polski, podejrzane auto zostało wytypowane do kontroli granicznej. Po przeprowadzeniu kontroli podejrzenia potwierdziły się i Straż Graniczna wszczęła procedury związane z odmową wjazdu i zawróceniem kibiców na Słowację.
źródło/foto: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

26 kwietnia (czwartek) 2012 r. o godz. 17:00 Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli zaprasza na otwarcie wystawy "Z serca do koni - rymarskie rzemiosło". Na wystawie będzie można obejrzeć siodła, ozdobne uprzęże, narzędzie rymarskie, stare dokumenty cechowe oraz malarstwo związane z tematyką koni.

W podkarpackich lasach żyją stabilne populacje zwierzyny łownej, zwłaszcza płowej i dzików, notuje się też wzrost liczebności większości gatunków chronionych - tak wynika z danych uzyskanych w trakcie ostatniej inwentaryzacji zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Na jej podstawie ustalane są plany łowieckie oraz działania ochronne.
Na obszarze 418 tysięcy hektarów lasu żyje obecnie 9,8 tys. jeleni, 36,8 tys. saren, 8,0 tys. dzików i 140 sztuk łosi. Lasy Podkarpacia są też największą krajową ostoją dużych drapieżników: niedźwiedzia (130 szt.), wilka (470 szt.), rysia (240 szt.) i żbika (150 szt.) - wszystkie podlegają ochronie gatunkowej.
Po latach gwałtownego wzrostu spadła wreszcie liczebność lisa, którego naliczono 10,4 tys. osobników (400 mniej niż przed rokiem). Dość licznie występują za to inne mniejsze drapieżniki, jak: kuna (5,4 tys.), borsuk (2,4 tys.), wydra (2,6 tys.), tchórz (3,0 tys.) i jenot (2,1 tys.) - przybysz ze wschodu, będący od kilkunastu lat w ciągłej ekspansji. Ich liczebność dość mocno ogranicza występowanie ptaków, zwłaszcza tych gniazdujących na ziemi. Dlatego między innymi wciąż w regresie są kuropatwy -  9,3 tys.  (w roku ubiegłym naliczono ich 11,3 tys., a w 2010 - 14,3 tys.) i bażanty 17,9 tys. (spadek o 400, w roku 2010 było ich jeszcze niemal 19 tys.). Także populacja zajęcy notuje regres - szaraków naliczono 12,6 tys. (w roku 2011 było 13,3 tys. osobników, a w 2012 prawie 14 tys.). 
Spadek liczby żubrów z 300 do 277 sztuk wynika z bezpowrotnego przejścia kilkunastu osobników na stronę ukraińską oraz z upadków naturalnych i chorobowych, między innymi z powodu gruźlicy.
Wciąż szybko przybywa nam bobrów; obecnie jest ich 8,3 tys., podczas gdy rok temu było 7 tys., a przed dwoma laty - 5,3 tys.
- Regres u niektórych gatunków zwierzyny drobnej ma charakter trwały i wynika z wielu uwarunkowań, którym staramy się przeciwdziałać  - mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. - Natomiast wciąż przybywa nam dzików, jeleni, danieli, a nawet łosi. Aby utrzymać tak wysokie stany zwierzyny, trzeba też ponosić duże nakłady na jej dokarmianie oraz  koszty z tytułu szkód w uprawach rolnych i leśnych.
Na samo zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem przez jeleniowate nadleśnictwa wydadzą w tym roku aż cztery miliony złotych. W latach ubiegłych było to odpowiednio: 2,7 mln (2009), 3,0 mln (2010) i 3,5 mln (2011).
Coroczne liczenie dzikich mieszkańców naszych lasów ma na celu również ocenę ich kondycji zdrowotnej. Dla łowiectwa stanowi też ważny wskaźnik planowania działań na cały następny sezon hodowlany.
Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zespół Szkół nr 2 w Dukli (ul. Armii Krajowej 1) zapraszają na wystawę "Podkarpacki wrzesień 1939", która będzie eksponowana w budynku ZS w dniach od 19 kwietnia do 21 maja 2012 r.
Wystawa została przygotowana w 70.rocznicę wybuchu II wojny światowej i jest poświęcona jej początkowemu etapowi w południowo-wschodniej części obecnej Polski. Pokazano polskie jednostki wojskowe stacjonujące na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu przed wrześniem 1939 r. Zamieszczone fotografie pochodzą zarówno z lat dwudziestych, jak również z końca lat trzydziestych, kiedy następowały zmiany w wyposażeniu wojska i powstały pierwsze oddziały zmotoryzowane. Krótko scharakteryzowano też powstanie Armii "Karpaty", jej dowódców i jednostki. Zasadnicza część wystawy przedstawia przebieg działań wojennych na Podkarpaciu, które ukazano w trzech etapach. Ekspozycję zamykają opisy poświęcone wydarzeniom, które rozgrywały się już na wschód od obecnego terytorium państwa polskiego - działaniom zgrupowania gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego w Małopolsce Wschodniej i obronie Lwowa - oraz próba oceny strat ludzkich na Podkarpaciu.
Wystawę udało się sprowadzić dzięki współpracy naszej szkoły z oddziałem IPN Rzeszów. Bardzo dziękujemy za udostępnienie. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela historii Stanisława Kality wyszukali również trochę faktów z przebiegu walk w 1939 roku w okolicach Dukli. Ekspozycja powinna być znakomitą lekcją historii. Zostaną rozdane materiały dotyczące walk w 1939 roku w okolicach Dukli. Wystawę będzie mogła obejrzeć młodzież z gminy Dukla uczestnicząca w dniach otwartych liceum oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli. Jest ona dostępna także dla mieszkańców Dukli i okolic.
Źródło:zs2.dukla.pl

22 kwietnia br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego.

W programie:
12.00 - Przyjazd uczestników
13.00 - Uroczysta Msza św.
14.00 - Poczęstunek uczestników ( ciepły posiłek)
15.30 - Przejazd na Rynek w Dukli, pokaz stuntu, pamiątkowe zdjęcia
Źródło:WWW.dukla.pl

W związku z otrzymanym pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie informuję, że w terminie 21 - 28 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie obejmie swoim zasięgiem cały teren województwa podkarpackiego.
Szczepionka przeciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych. Szczepionka umieszczona jest w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Nie należy ich podnosić ani dotykać. Przynęty które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.
Dla zachowania ostrożności, po przypadkowym zetknięciu się ze szczepionką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos) trzeba dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej przychodni. W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu nie należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich).
Źródło:WWW.dukla.pl

Temat roku: Orlik krzykliwy
Orlik krzykliwy - symbol Magurskiego Parku Narodowego, obecny w jego logo nieprzypadkowo, ponieważ właśnie tutaj jego zagęszczenie należy do najwyższych w całej Europie. Tego majestatycznego ptaka już od wiosny można spotkać na terenie Parku, gdzie poluje, buduje gniazda oraz wychowuje młode. Znajduje tutaj idealne warunki do życia, w związku z czym co roku około 30 par orlików spędza lato na terenie MPN. Mimo, że należy do najważniejszych gatunków ptaków na naszym terenie, nie jest znany wielu ludziom. Z tego powodu w bieżącym roku ten gatunek będzie tematem przewodnim wszystkich działań edukacyjnych prowadzonych przez Park. Jest to także świetna okazja do przyjrzenia się temu niezwykłemu ptakowi. Aby zapoznać się bliżej z tym gatunkiem przygotowaliśmy warsztaty, podczas których będzie można poznać różne zwyczaje, szczegóły życia oraz liczne ciekawostki dotyczące orlików. Zajęcia są adresowane do wszystkich, którzy chcą bliżej poznać ten gatunek. Najmłodsi dowiedzą się, jak wygląda, czym żywi się orlik i gdzie mieszka zimą, starsi natomiast zaczerpną garść informacji na temat sposobów zdobywania pokarmu, podróżowania oraz rozmieszczenia tych ptaków na terenie Europy. Zapraszamy zwłaszcza te grupy, które nie są zdecydowane na konkretne temat zajęć - w warsztatach dotyczących orlika krzykliwego mogą brać udział zarówno osoby zainteresowane ornitologią, jak i te, które nie posiadają na ten temat żadnej wiedzy. Mamy nadzieję, że ten niezwykle ciekawy ptak zainteresuje wszystkich odwiedzających Magurski Park Narodowy!
Źródło:WWW.magurskipn.pl

30 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Dukla z reprezentantem Fudacji Karpacka - Polska panią Jolantą Szwarc - Burnatowską, w ramach projektu "Aktywne Karpackie NGO".

Projekt adresowany jest do osób poszukujących porad prawnych, pragnących założyć organizację pozarządową bądź już działających w organizacji.

W ramach projektu organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń m.in. z pisania projektów o dotacje, z księgowości. Szkolenia będą uzależnione od potrzeb wykazywanych przez organizacje.

W Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli będzie pełniony dyżur, raz w miesiącu przez panią Jolantę Szwarc - Burnatowska, która będzie udzielać bezpłatnego doradztwa z zakresu zagadnień dotyczących zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Doradca Mobilny 723 539 465
Doradca Stacjonarny 725 487 681

Źródło:WWW.dukla.pl

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Krośnie
i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
zapraszają na prelekcję Michała Zatorskiego
"O pseudokrasie okolic Dukli"
>Jaskinie Karpat fliszowych<
Spotkanie odbędzie się w sali edukacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 1
w dniu 03.04.2012 r. (wtorek) o godz. 17.30

Krośnieński Oddział PTTK  oraz Koło Przewodników
Turystycznych  przy  Oddziale  PTTK w  Krośnie   zaprasza      w dniu 
2 kwietnia 2012   na górę Cergową k. Dukli,
gdzie zostanie odprawiona msza św., a   o godz. 21.37
zapalone zostanie ognisko  -
"Płomień Pamięci"
- symbolizujące siódmą  rocznicę śmierci  Papieża Jana Pawła II,
      Wielkiego Polaka i Człowieka  - Honorowego Członka PTTK
Źródło:WWW.pttkkrosno.pl

Zbieracze poroży szkodzą leśnej zwierzynie

Czas, gdy jelenie zrzucają swe poroża, to okres wzmożonej penetracji lasów przez zbieraczy, których działalność mocno zagraża nie tylko spokojowi, ale i życiu leśnej zwierzyny. Przy tym wytrawni poszukiwacze poroży bardzo często naruszają zakazy wstępu do ostoi zwierzyny.
Zdarzały się sytuacje, że podążający na nartach lub rakietach śnieżnych tropiciele, dosłownie zamęczali osłabioną zimowymi warunkami zwierzynę. Przykładowo, podczas śnieżnej zimy w 2006 roku Straż Leśna Nadleśnictwa Rymanów wykryła dwa takie przypadki w miejscowościach Moszczaniec i Zyndranowa, gdzie sprawcy zamęczyli dwa jelenie byki, po czym obcięli im łby wraz z porożem. Obaj ponieśli karę, bowiem prawo stanowi, że wieńce zwierzyny są własnością zarządcy obwodu łowieckiego, a więc właściwego miejscowo nadleśnictwa. Zabieranie znalezionych kompletnych wieńców jest zatem prawnie zabronione i karane a sprawca naraża się na zarzut kłusownictwa. Natomiast zrzuty poroża, jako element runa leśnego, są własnością znalazcy.
- Trzeba jednak pamiętać, że do ostoi zwierzyny obowiązuje stały zakaz wstępu, wynikający z art. 26 ust. 2 ustawy o lasach - przypomina Piotr Myćka, naczelnik Wydziału Kontroli RDLP w Krośnie. - Dlatego Służba Leśna zwraca szczególną uwagę w tym okresie na osoby penetrujące lasy i w stosunku do naruszających zakazy wstępu do ostoi, stosuje procedury z art. 165 kodeksu wykroczeń. W tym zakresie organizowane są również akcje prewencyjne Straży Leśnej.
Nie wolno też zbierać poroży na terenie parków narodowych i krajobrazowych. Zgodnie z zapisami planów ochrony na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, zakaz zbierania poroży w okresie wczesnowiosennym obowiązuje ze względu na ochronę ostoi i miejsc rozrodu niedźwiedzia brunatnego.
Źródło:krosno.lasy.gov.pl

W drugim tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iwli po raz pierwszy gościli uczestnicy dwóch turniejów szachowych. Turnieje zostały rozegrane o Mistrzostwo Beskidu Niskiego.
Pierwszy turniej rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund. Każdy z uczestników, szachistów posiadających III kategorię szachową lub wyższe, dysponował godziną na rozegranie partii. W turnieju wzięło udział szesnastu zawodników z czterech klubów: KKSz Urania Krosno, GKSz Hetman Pilzno, Stowarzyszenie Nasz Rymanów i UKS Rekord Iwla.
Szczegóły na stronie: WWW.spiwla.dukla.pl

Akcja BEZPIECZNY STOK
Termin: 18 LUTY 2012, start godz. 10.00
Gdzie: CHYROWA SKI

Zapraszamy wszystkich miłośników sportów zimowych, którzy szczególnie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników stoku.
Co podczas akcji:
- informacje o przygotowaniu do sezonu zimowego
- jak rozruszać mięśnie przed zjazdem
- będziemy uczyć dobrych manier na stoku
- zabawy na śniegu
- symulacja zjazdu z poszkodowanym (może i Ty zostaniesz aktorem w aranżowanej akcji ratunkowej? ;-) )
- zastosowanie sprzętu lawinowego
- czy narty są tylko jedne?
- quiz z nagrodami
- porady od ratowników i policjantów
- ratownicy sprawdzają prawidłowy dobór kasków - zgłoś się do naszego namiotu

ZAPRASZAMY! Dobra zabawa, komfort i bezpieczeństwo!

Będą z nami ratowniczki GOPR i ratownicy TOPR!

Zobaczycie symulację w czasie wypadku na stoku przygotowaną przez ratowników TOPR !
Założ kask i bądź z nami! Głowę masz tylko jedną! Pamiętaj o tym zimą, na stoku!
Źródło:WWW.chyrowaski.pl

2. walentynkowe zawody narciarskie w konkurencjach alpejskich - slalom gigant

o puchar CHYROWA-SKI

1. Organizator:
Stacja narciarska Chyrowa-Ski.

2. Cel:
- popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu, 
- współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku,
- integracja miłośników narciarswa alpejskiego i snowboardu,
- wspólna zabawa.

3. Termin oraz miejsce:
Zawody odbędą się w dniu 17.02.2012 (piątek) na stoku narciarskim Chyrowa.

Szczegóły na stronie:WWW.chyrowaski.pl

We czwartek 16 lutego, o godzinie 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy "Koronki flamandzkie z kolekcji Wilfrieda de Meyera z Belgii". Wystawie będzie towarzyszyć mini-koncert duetu gitarowego Pauliny Pietruszy i Zuzanny Walczyk.
Źródło:WWW.muzeumdukla.pl

UWAGA !!!
Zawody w narciarstwie zjazdowym z dnia 15.02.2012 r. są odwołane ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne
Nowy termin zostanie wkrótce umieszczony na stronie:WWW.mosir.dukla.pl


I MEMORIAŁ im. Andrzeja Bąka w Narciarstwie alpejskim
Miejsce: stok Chyrowa
Termin: 15.02.2012
Źródło:WWW.dukla.pl

W poniedziałek 23 stycznia 2012 roku w sali narad Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się posiedzenie jury konkursu fotograficznego "LEŚNE FOTOGRAFIE 2011", organizowanego przez RDLP w Krośnie przy współpracy z Tygodnikiem Regionalnym "Nowe Podkarpacie" i Telewizją Polską Oddział Rzeszów. Gremium w składzie:  Jan Grudysz, Andrzej Józefczyk, Jacek Szarek (przewodniczący) i Wacław Turek miało do oceny 229 prac fotograficznych nadesłanych przez 78 autorów. Po szczegółowym zapoznaniu się z nadesłanymi zdjęciami, zdecydowało przyznać I nagrodę za fotografię młodego lisa w leśnej scenerii zatytułowaną "Zaciekawienie". Jej autorem jest Andrzej Kożuchowski z Kolbuszowej. Drugie miejsce otrzymał Antoni Panek z Krosna za zdjęcie pt. "Złoto lasu", zaś trzecią Zbigniew Kożuchowski z Kolbuszowej za zdjęcie "Aksamitny kombinezon".
Wyróżnienia równorzędne otrzymali:
1.    Marek Andrzejewski z Krzyża Wlkp., godło "KRIS" za zdjęcie pt. "W stawie".
2.    Grzegorz Lega z Krosna, godło "BESKIDEK 18" za zdjęcie pt. "W zapomnieniu".
3.    Łukasz Gwiździel z Debrzna, godło "DRWAL" za  zestaw 2 zdjęć ("Zwierciadło"
i "Zakręty").
4.    Ryszard Bała z Kobylników, godło "ErBe" za zdjęcie pt. "W oczekiwaniu na posiłek".
5.    Sebastian Koczwara z Rzemienia, godło "BASTEK 73" za zdjęcie pt. "Portret modliszki".
6.    Krzysztof Kamuda  z Rzeszowa, godło "DZIDEK 72" za zdjęcie pt. "Łowca turkuci".
Jury zakwalifikowało również dodatkowe zdjęcia na wystawę pokonkursową, której otwarcie przewidziano na środę 8 lutego w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Wówczas też odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.
Wszystkim laureatom i uczestnikom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.
Źródło:WWW.krosno.lasy.gov.pl

25.01.2012.r w Chyrowej odbyły się "Gminne Zawody W Narciarstwie Alpejskim O Puchar Burmistrza Gminny Dukla" . Udział w zawodach wzięło 147 zawodników i zawodniczek z całej gminy. Najlepszy wynik w całych zawodach uzyskał Krystian Gosztyła z czasem 33,45 s . Szczegółowe wyniki ze wszystkich kategorii na stronie:
WWW.mosir.dukla.pl

Jak za dawnych lat, na trasach biegowych przy "stadionie zimowym" w Jaśliskach walczyli o zwycięstwo w "I Krośnieńskim Biegu Narciarskim Śladami Jana Pawła II" m.inn. Olimpijczyk z Nagano Mariusz Jakieła, uczestnik Mistrzostw Świata w biathlonie Łukasz Zych, Mistrz Polski Juniorów Marcin Zając i mistrzowie dawnego województwa rzeszowskiego; Roman Piskadlo, Edward Gajewski, Józef Habrat i Adam Pocałuń.
Zawody zostały rozegrane na wspaniale przygotowanych trasach biegowych i odbyły się  przy pięknej , lekko mroźnej pogodzie. Na starcie stanęło 89 uczestników biegu. Rywalizowano na dystansach 1 km, 2,2 km, 4,4 km, 6,6 km i 11 km. Godna podziwu była rywalizacja najmłodszych uczestników, którzy chcą biegać, jak duma narodowa narciarzy - Justyna Kowalczyk. Tak jak w Tur de Ski i podczas tych zawodów rywalizacja między zawodnikami sięgała "zenitu".
Licznie zgromadzeni widzowie mogli z podziwem dopingować zawodników dobiegających do mety. Atmosferę biegu "podgrzewał" sprawozdawca imprezy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, który swoimi komentarzami "zagrzewał" zawodników do wspaniałej sportowej rywalizacji. Najmłodszym uczestnikiem biegu był Miłosz Szurkiewicz, niespełna 9-letni uczeń Szkoły Podstawowej nr. 5 im. Jana Pawla II w Suchodole. Każdy uczestnik biegu na mecie otrzymał pamiątkowy medal, certyfikat udziału w zawodach, czekoladę, gorący kubek herbaty i smaczną kanapkę.
Zakończenie imprezy odbyło się na "stadionie zimowym". Zwycięzcy poszczególnych konkurencji za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymali medale złoty, srebrny i brązowy, nagrody rzeczowe i okolicznościowe statuetki biegu.
Ta piękna impreza została zorganizowana przez Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "ORLEW" Suchodół i Lokalną Organizację Turystyczną "Beskid Niski", a nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Miasta Krosna i Starostwo Powiatowe w Krośnie. Na zakończenie imprezy uczestnicy biegu wyrazili życzenie, by za rok znów spotkać się na trasach już "II Krośnieńskiego Biegu Narciarskiego Śladami Jana Pawła II".                                          Józef Habrat
Źródło:WWW.krosnocity.pl

Komunikat z dnia 30 stycznia: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie do 6 lutego ogłosiło 3 stopień zagrożenia silnymi mrozami. Komunikat obejmuje obszar Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Przewiduje się temperaturę minimalną od -31°C do -28°C. Temperatura maksymalna w dzień od -17°C do -14°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru 10 do 20 km/h. Komunikat ważny do 6 lutego, do godz. 10:00. Prawdopodobieństwo 90%
Źródło:WWW3.imgw.pl

W niedzielę 15 stycznia odbył się noworoczny koncert kolęd i pastorałek. W przeglądzie wzięły udział: Chór "Chorus" z Korczyny, Chór Parafii Serca Bożego ze Śvidnika (Słowacja)  oraz Jaśliski Chór Kameralny.
Swoją obecnością koncert zaszczycili, Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, który objął honorowy patronat nad "Jaśliskim kolędowaniem", Sekretarz powiatu krośnieńskiego Zdzisława Żywiec,  radny powiatu krośnieńskiego Krzysztof Zawada, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Maria Szkutnik, Wójt Gminy Jaśliska Ignacy Lorenc oraz księża parafii Jaśliska oraz proboszcz Parafii Serca Bożego w Svidniku.  Koncert prowadziła Grażyna Ostrowska. Spotkanie chórów w świątecznej atmosferze, przy entuzjastycznym przyjęciu przez licznie zgromadzoną publiczność, stało się dużym przeżyciem i wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Tym samym wpisało się doskonale w założenia statutowe Stowarzyszenia "Na styku kultur"- głównego organizatora koncertu, które propaguje poznawanie innych kultur i tradycji a co za tym idzie, nawiązywanie przyjaźni z zagranicznymi sąsiadami.
Mamy zatem ogromną nadzieję, że niedzielny wieczór na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych a "Jaśliskie kolędowanie" wpisze się w coroczny cykl wspólnych spotkań. Ponadto pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy swoja pracą i zaangażowaniem wspomogli nasze przedsięwzięcie.
Magdalena Lorenc
Sopranistka Jaśliskiego Chóru Kameralnego
Źródło:WWW.jasliskaparafia.pl

8 stycznia 2012 odbędzie się XVI spotkanie opłatkowo-noworoczne na Cergowej

Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie
Trasa piesza:
LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA( 716 m np. m)  - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA
Wyjście z Lipowicy  około godz. 9.35

15 grudnia br. w Barwinku zostało oficjalnie otwarte Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej. Będą w nim pracować policjanci, celnicy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Polski oraz policjanci ze Słowacji. Placówka ma być polsko-słowacką jednostką szybkiego reagowania na współczesne zagrożenia. Pracujący w nim funkcjonariusze będą prowadzić wspólne skoordynowane działania w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli obu państw. Ich głównym zadaniem będzie gromadzenie informacji oraz szybka wymiana danych między poszczególnymi jednostkami, co jest szczególnie ważne w przypadku przemytu ludzi i towarów oraz pościgów. Centrum powstało z wykorzystaniem infrastruktury dawnego przejścia granicznego w Barwinku.
Źródło:Podkarpacie.media.pl

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2011 roku (w dniach 25-27.11), miłośnicy Beskidu Niskiego oraz sympatycy portalu www.beskid-niski.pl spotkali się pośród beskidzkich dolin i lasów na corocznym spotkaniu kończącym sezon turystyczny. Wcześniej Nieznajowa, Bartne, Huta Polańska, Radocyna, Zdynia, Zawadka Rymanowska a w tym roku położony u podnóży Kamienia - Lipowiec. Gościnę, wikt i opierunek zapewniło gospodarstwo agroturystyczne "Ostoja".

W czwartek 27 paździenika odbył się turniej wiedzy przyrodniczej "Przyrodnik na medal", w którym zacięcie walczyło 5 drużyn z okolicznych gimnazjów - z Lipinek, Krygu, Tylawy, Cieklina i Krempnej. 
Zadaniem trzyosobowych drużyn było jak najszybsze pokonanie trzykilometrowej trasy oraz wykonanie poprawnie zadań z różnych dziedzin w dziewięciu rozlokowanych na trasie punktach. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą wiedzą przyrodniczą i sprawnie odpowiadali na pytania. Wyśmienita była również kondycja fizyczna uczetników, czasy pokonania trasy były imponujące. Na ocenę końcową drużyn składały się punkty uzyskane za wiedzę i kolejność pokonania trasy.
Po podsumowaniu wyników wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce - Uczniowie Gimnazjum w Tylawie
II miejsce - Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Lipinkach
III miejsce - Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krygu
Źródło:magurskipn.pl

W piątek 4 listopada 2011 roku o godz. 17.00 Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli zaprasza na otwarcie wystawy "Cmentarze wojenne 1914-1918 na terenie Galicji Zachodniej w fotografii Romana Frodymy" połączonej z prezentacją multimedialną "Legiony Polskie w Karpatach w gawędzie przewodnickiej Romana Frodymy"

22 października 2011 roku w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli nastąpi intronizacja relikwii Krwi bł. Jana Pawła II.

Program uroczystości:

 • 10.15 - program słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej z Dukli;
 • 10.45 - występ zespołu Szarotka z OK w Dukli
 • 11.00 - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka z Przemyśla, podczas której zostaną przyniesione Relikwie Jana Pawła II;

Po mszy świętej Koncert Ewangelizacyjny zespołu "Drogowskaz" z Leżajska i rozstrzygniecie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. św. Jana z Dukli (około godz. 13.00)

Po mszy świętej wieczornej rozpoczynającej się o godz. 17.00 będzie można nawiedzić pokój papieski w klasztorze.

O godz. 20.30 - nabożeństwo różańcowe i apel Jasnogórski zakończony procesją ze świecami pod pomnik papieski.
OO. Bernardyni z Dukli

I Rajd Ekoturystyczny "Pieczonego Ziemniaka"

W dniu 18 października 2011 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował we współpracy z PTTK Oddział w Krośnie I Rajd Ekoturystyczny "Pieczonego Ziemniaka".
Celem rajdu było ukazanie uczestnikom unikalnych walorów przyrodniczych,  krajobrazowych, historycznych i kulturowych Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki pieszej oraz promocja ekoturystyki.
W rajdzie wzięło udział 5 grup 10-cio osobowych młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, pracownikami Zespołu i przedstawicielami PTTK Oddział w Krośnie.
Trasa rajdu wiodła autokarem z Krosna do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, a następnie na pole namiotowe w Stasianie, skąd uczestnicy ruszyli pieszo na ścieżkę przyrodniczą "W przełomie Jasiołki".
Po trasie ścieżki uczestników prowadził pracownik Zespołu oraz przewodnik PTTK zapoznając ich z osobliwościami tego terenu.
Po "zdobyciu" szczytu "Ostrej" 687 m n.p.m.  i powrocie dawną drogą łemkowską na pole namiotowe na "rajdowiczów" czekało ognisko, pieczone ziemniaki, kiełbasa i gorąca herbata.
Po posiłku odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej o poznanym terenie. Zwycięzcy otrzymali upominki od Dyrektora Zespołu, a wszyscy uczestnicy rajdu okolicznościową plakietkę. Uczestnikom i organizatorom dopisała słoneczna pogoda. Młodzież zadowolona chociaż trochę zmęczona wróciła do domu.
Źródło:WWW.parkikrosno.pl

W dniach 3-8 października 2011r. w miejscowości Lipowiec na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego odbył się I Plener Malarski - "Jaśliski Park Krajobrazowy w barwach jesieni", którego organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W plenerze uczestniczyło dziesięciu zaproszonych artystów z Polski południowo - wschodniej. Celem pleneru była popularyzacja cennych wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych, poznanie unikalnej architektury zabudowy dawnych Jaślisk oraz promocja walorów turystycznych Beskidu Niskiego. Podczas pleneru artyści zwiedzili Rezerwat Przyrody Źródliska Jasiołki, zapoznali się z układem urbanistycznym Jaślisk, co znalazło odbicie w pracach artystów. Jeden dzień pleneru poświęcony był warsztatom malarskim zorganizowanym dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach. Artyści swoimi radami i doświadczeniem twórczym zachęcali młodzież do rozwijania zdolności malarskich. Uczniowie chętnie malowali, korzystając z rad, dzięki czemu powstało wiele ciekawych rysunków. W ostatnim dniu pleneru zorganizowano wernisaż powstałych prac malarskich, który był podsumowaniem i uroczystym zakończeniem pleneru połączonym z wręczeniem upominków dla artystów i zaproszonych gości. Uczestnikom pleneru dopisywała piękna, słoneczna pogoda ukazująca Jaśliski Park Krajobrazowy w barwach jesieni. Ostatecznym podsumowaniem pleneru będzie katalog poplenerowy oraz wystawa, która będzie miała miejsce w późniejszym terminie.
Źródło:WWW.parkikrosno.pl

W Dukli, Nowosielcach i Zarszynie odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej. W obchodach 67. rocznicy operacji karpacko - dukielskiej udział wzięli kombatanci z Czech, Słowacji i Polski. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele dyplomacji, władz samorządowych, wojska, policji, straży granicznej, córka, wnuk i prawnuk gen. Ludvika Svobody oraz 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.
W tym roku obchody rozpoczęły się 3 października na Cmentarzu Wojennym w Dukli.
Odczytano Apel Poległych i uczczono salwą honorową tych, którzy zginęli podczas walk w Karpatach, jesienią 1944 r. Delegacje poszczególnych władz i organizacji kombatanckich złożyły wieńce na Cmentarzu Wojennym oraz pod Krzyżem Pojednania, gdzie odmówiono wspólną modlitwę w intencji poległych.
W imieniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Jan Klimkiewicz uhonorował Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym kombatantów ze Słowacji, uczestników walk o Przełęcz Dukielską.
Źródło:WWW.powiat.krosno.pl

XII BIEG GÓRSKI NA CERGOWĄ
(716 m n. p. m )
DUKLA,  2 PAŹDZIERNIKA 2011r.
Cel imprezy : promocja Beskidu Niskiego, popularyzacja biegów górskich, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
. Miejsce (start) : ul. Kościuszki - wieś Cergowa - Źródełko Św. Jana z Dukli -
- Góra Cergowa  ( meta ).
Program :
12:00 - start BIEG GŁÓWNY 5,5 km na GÓRĘ CERGOWĄ
12:10 - start BIEGI DZIECIĘCE
12:45 - dekoracje zwycięzców BIEGÓW DZIECIĘCYCH
13:30-14:00 - dekoracja zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO

11 września 2011 roku w 90. rocznicę utworzenia pierwszej placówki polskich formacji granicznych w Barwinku odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom i funkcjonariuszom ochraniającym polskie granice w latach 1918-2007. Odsłonięcia pomnika dokonali p. Stefania Piotrowska - córka ostatniego przed wybuchem II wojny światowej Komendanta Placówki SG w Barwinku, gen. brygady Dominik Tracz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i p. Józef Magnuszewski - sołtys wsi Barwinek.

 

XLI Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów

16.09.2011r.
Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Zorganizowano przy udziale środków finansowych: 
WFOŚ i GW  w Rzeszowie i Gminy Krosno

Trasa piesza:
Dukla - Chyrowa (694 mnpm) - Pustelnia św. Jana z Dukli

Program:

 • zbiórka uczestników - Biuro PTTK w Krośnie ul. Krakowska 9  - godz. 8.30
 • przejazd do Dukli - zwiedzanie Klasztoru OO Bernardynów
 • piesze przejście trasy ( około 3-4 godz.)
 • ognisko z pieczeniem kiełbaski
 • konkursy - krajoznawczo-turystyczny, ekologiczno-przyrodniczy
 • powrót do Krosna ok. godz.15.00

Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmowane do dnia 09.09.2011r.

Nowy dyrektor Magurskiego Parku Narodowego

Przez najbliższe pięć lat Andrzej Czaderna będzie kierował pracami Magurskiego Parku Narodowego. Stanowisko objął 1 września, a formalnie nominację dyrektorską wręczył mu w poniedziałek Minister Środowiska Andrzej Kraszewski.
Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs po śmierci Jana Szafrańskiego, dotychczasowego dyrektora Parku. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursów określa rozporządzenie ministra środowiska z 7 września 2004 r., w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. Przystąpiło do niego pięciu kandydatów. 25 sierpnia komisja, w pracach której uczestniczyli przedstawiciele: resortu (2 osoby), Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2 osoby) oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego, przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne.
Jak dowiedzieliśmy się w Biurze Prasowym Ministerstwa Środowiska "komisja konkursowa dokonała oceny kandydatów na stanowisko dyrektora MPN, w tym również obowiązkowych prezentacji koncepcji zarządzania parkiem narodowym, z uwzględnieniem zagadnień administracyjno-prawnych, ekonomicznych, ochrony przyrody oraz specyfiki parku narodowego". W efekcie zakończonej procedury komisja konkursowa przedstawiła Ministrowi Środowiska kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punków w konkursie - w celu dokonania wyboru i powołania dyrektora Magurskiego Parku Narodowego. Mgr. inż. Andrzej Czaderna był do tej pory wicedyrektorem Magurskiego Parku Narodowego, a po śmierci Jana Szafrańskiego został powołany przez ministra na pełniącego obowiązki dyrektora.
Źródło:WWW.terazjaslo.pl

Jasiek Mela, najmłodszy i pierwszy niepełnosprawny zdobywca obydwu biegunów, założyciel fundacji Poza Horyzonty, wraz ze swoimi podopiecznymi szykuje się do kolejnej wyprawy. To kolejna, po Elbrus 2009 i El Capiton 2010 inicjatywa Meli i jego fundacji, która ma na celu pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą i mają pełne prawo do spełniania podróżniczych marzeń i aktywnego życia. Wyprawa Beskid Niski 2011 Survival Expedition rozpocznie się 19 września, weźmie w niej udział - oprócz Jaśka Meli - 10 niepełnosprawnych. Grupa przez 10 dni będzie poznawać najciekawsze zakątki Beskidu Niskiego, uznanego za najdzikszy rejon górski w Polsce. Podczas wędrówki, która obejmie ok. 150 km. członkowie ekspedycji dotrą do Bieszczad. W trakcie wyprawy uczestnicy spróbują wielu różnych aktywności: trekking górski, wspinaczka skałkowa, zajęcia linowe, speleologia, survival i biwakowanie, orienteering, przeprawa kajakowa, jazda konna, kolarstwo przełajowe i wiele innych. Wyprawa rozpocznie się w rejonie Uścia Gorlickiego, a zakończy w Komańczy. Poprzedzi ją zgrupowanie adaptacyjne w Kotlinie Kłodzkiej. W trakcie wyprawy Jasiek Mela z podopiecznymi będzie m.in. przeprawiać się kajakiem przez jezioro i nocować w jaskini, jeździć wąskotorówką, rozpalać ogień bez pomocy zapałek i przyrządzać obiad z tego co znajdą w lesie.
Wyprawę poprowadzi doświadczony specjalista i instruktor survivalu, Tomek Deroń razem z ekipą Selenge (www.selenge.pl). Podczas wyprawy będzie kręcony film, a zmagania uczestników wyprawy będzie można śledzić na Facebooku i Blipie. Ramowy plan wyprawy Beskid Niski 2011 Survival Expedition (UWAGA: plan wyprawy może ulec zmianie):
Dzień 1 // Klimkówka - dojazd, wieczór integracyjny i odprawa przed wyprawą
Dzień 2 // Klimkówka-Gładyszów - przeprawa kajakowa przez zalew Klimkówka i pierwszy etap rowerowy
Dzień 3 // Gładyszów-Radocyna - etap rowerowy
Dzień 4 // Radocyna-Kotań - etap rowerowy
Dzień 5 // Kotań - etap konny
Dzień 6 // Kotań-Zyndranowa - etap rowerowy
Dzień 7 // Zyndranowa - dzień restowy
Dzień 8 // Zyndranowa-Czeremcha - etap trekkingowy
Dzień 9 // Czeremcha-Jasiel - etap trekkingowy
Dzień 10 // Jasiel - dzień restowy
Dzień 11 // Jasiel-Komańcza - etap trekkingowy
Dzień 12 // Komańcza-Dołżyca-Balnica - zakończenie wyprawy przejazdem bieszczadzką koleją wąskotorową
Więcej informacji na PozaHoryzonty.org oraz na blogu wyprawy Beskid.pozahoryzonty.org.

W poniedziałek 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej mszą św. w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się Dożynki Wiejskie w Tylawie. Poświęcony wieniec dożynkowy został przeniesiony z kościoła do Domu Ludowego, gdzie około godz. 15 sołtys Grzegorz Jadach i pani Renata Wilk przywitali wszystkich przybyłych na dożynki.

Nowością tegorocznych dożynek był konkurs na potrawę regionalną. W konkursie wzięło udział 11 potraw przygotowanych przez gospodynie z Tylawy. A i nagrody były warte wysiłku. Komisja w składzie: Krystyna Boczar-Różewicz - gł. specjalista ds. promocji Gminy Dukla - przewodnicząca, ks. Proboszcz z Tylawy Janusz Dudziak i radny Rady Miejskiej w Dukli Bogdan Gocz - członkowie mieli niezwykle trudne zadanie, bowiem wszystkie potrawy były bardzo smaczne. Ostatecznie zwyciężyła potrawa przygotowana przez Annę Fijałkowską - mięso z prawdziwkami i otrzymała nagrodę - naczynia żaroodporne. Drugie miejsce i nagrodę komplet ręczników kąpielowych otrzymała Józefa Piela za potrawę pieczeń z drobiu. Trzecią nagrodę komplet sztućców otrzymała Natalia Frankiewicz za ciasto "Aniczka". Wszystkie pozostałe potrawy przygotowane przez gospodynie: Katarzynę Bąk, Katarzynę Buriak, Monikę Kordyś, Dorotę Piela, Renatę Wilk, Władysławę Buriak, Karolinę Ryszko i Lubę Buriak zostały wyróżnione. Po ogłoszeniu wyników konkursu sołtys Grzegorz Jadach wręczał nagrody, a każda z pań biorąca udział w konkursie opowiadała o swojej potrawie. Nie mamy w Tylawie koła gospodyń, ale zaczynamy działać w grupie nieformalnej, która nazwałyśmy Zlot Czarownic - mówi Renata Wilk, inicjatorka powstałej grupy. Cieszy fakt, że młode kobiety chcą się angażować, widać to po udziale w konkursie kulinarnym - dodaje pani Renata. Nagrody sponsorowała gmina Dukla, za co bardzo dziękujemy burmistrzowi Markowi Górakowi - dopowiada sołtys Grzegorz Jadach. Pani Józefa Piela przygotowała kosz pełen pierogów, który przeznaczyła na licytację, a otrzymane z niej pieniądze przekazała na potrzeby Domu Ludowego. Po degustacji potraw regionalnych wystąpił zespół Master's z Mszany, a potem rozpoczęła się zabawa dożynkowa, która trwała do późnych godzin nocnych.

Mieszkańcom i sołtysowi należy pogratulować pięknego Domu Ludowego.
Źródło:WWW.dukla.pl

11 sierpnia br., z okazji 69. rocznicy eksterminacji ludności żydowskiej z Dukli i okolic, przy zbiorowej mogile u podnóża góry Błudna, została odmówiona modlitwa za zmarłych przez Marcina Dudek-Lewina z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich.

Uroczystość zorganizowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. W modlitwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie lokalnych społeczności z Dukli, Jaślisk i Barwinka. W zbiorowej mogile spoczywa ok. 500 obywateli polskich wyznania mojżeszowego, którzy w bestialski sposób, w dniu 13 sierpnia 1942 r., zostali zamordowani przez Niemców.

Społeczność żydowska zamieszkiwała Duklę od XVII wieku. W najbardziej sprzyjającym dla siebie okresie, Żydzi stanowili 84,2% ludności naszego miasteczka. Materialne ślady które po nich zostały, to dwa kirkuty, ruiny domu przedpogrzebowego, ruiny synagogi przy ul. Cergowskiej zbudowanej w 1758 r., synagoga Rabiego Cwi Lajtnera, budynek szkoły dla chłopców wybudowany w 1895 roku dzięki fundacji barona Maurycego Hirscha, dom rabina oraz łaźnia rytualna. Za pomoc w organizacji uroczystości chciałbym serdecznie podziękować pp. Marcinowi Dudek-Lewinowi, Burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi oraz Józefowi Magnuszewskiemu, sołtysowi wsi Barwinek.

Jacek Koszczan - Prezes Stowarzyszenia
Źródło:WWW.dukla.pl

W dniu, 9 sierpnia 2011 roku, w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich,
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Kustoszowi Sanktuarium św. Jana z Dukli, Ojcu Micheaszowi Okońskiemu, Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
Uroczysta intronizacja Relikwii Błogosławionego Pielgrzyma Dukielskiego
odbędzie się w liturgiczne wspomnienie Bł. Jana Pawła II, czyli 22 października 2011 roku.
Źródło.dukla.bernardyni.pl

17 lipca 2011 - ODPUST PRZY ZŁOTEJ STUDZIENCE
Coroczną już tradycją stało się odwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością św. Jana z Dukli. Błogosławiony Jan Paweł II powiązał Pustelnie św. Jana, Klasztor oo. Bernardynów i Złotą Studzienkę w jedno święte miejsce, czyniąc jednocześnie każde z nich odrębną i indywidualną pustelnią przemiany ludzkich serc.
Tegoroczny odpust przy Złotej Studzience obchodziliśmy 17 lipca br. Przeżywając tę uroczystość mogliśmy cieszyć się piękną słoneczną pogodą a przede wszystkim obecnością Boga wśród nas. Wsłuchani w homilię wygłoszoną przez o Eugeniusza Kaczora i poruszeni jego gorliwym słowem, które skierował do wiernych, mieliśmy okazję poznać wiele ciekawostek z życia bł. Jana Pawła II, jak również byś świadkami namacalnej obecności św. Jana z Dukli. Wszyscy pielgrzymujący do tego miejsca przynosili osobiste intencje: prośby, podziękowania, błagania, wszystkie radości i smutki, problemy i troski, mając nadzieję i mocną wiarę, że tu przy Złotej Studzience zostaną one wysłuchane. Każdy kto chociaż raz odwiedził jedno z tych trzech miejsc kultu św. Jana, z całą pewnością może powiedzieć, że takiej atmosfery, wyjątkowości i uroku nie znajdzie w innym zakątku ziemi.
Trzeba tez zaznaczyć, iż nie wszyscy znają życie pustelnika. Dla jednych był po prostu święty, dla innych był świętym zakonnikiem, ale nie wielu zna cały jego żywot. Jego działalność jaką prowadził, jego nieustanne modlitwy, błagania, jego pustelnicze życie, cuda jakie Bóg uczynił posługując się jego osobą. Żyjemy tak blisko ścieżek które on wydeptał, krocząc niekiedy tymi samymi bez świadomości kim był ten wielki święty.
Warto więc dla lepszego poznania św. Jana, jak również wzmocnienia swojej wiary, nadziei i miłości, przychodzić tutaj do Złotej Studzienki aby prosić o umocnienie tych cnót.
Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim zebranym na Eucharystii: kapłanom, ojcom, bratu, zespołowi "Szarotki", za trud pielgrzymowania i św. Janowi za to , że w tym roku nie zamienił słońca w deszcz i pozwolił nam cieszyć się darami które zesłał nam w tym dniu. [Aneta Wołtosz]
Źródło.www.dukla.bernardyni.pl

17 lipca 2011 przy cerkwi w Krempnej odbyła się X Parada Historyczna. W programie goście mogli zobaczyć pokazy ze zwierzętami (sokół, psy), historyczne bitwy na koniach i walki na szable. Wystąpiły zespoły "Wilsznia" z Polan, "Świątkowianki" ze Świątkowej oraz kapela "Drewutnia". W cerkwi pieśni łemkowskie śpiewała Julia Doszna z Katarzyną Palusińską. Odbył sie także kiermasz, na którym zaprezentowano wiele wyrobów rękodzielniczych. Koła Gospodyń Wiejskich z Krempnej, Kotani, Grabiu i Świątkowej przygotowały szeroki wachlarz gastronomiczny. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na ratowanie XVIII-wiecznych ikon w Kotani.


7 lipca 2011 przy mogile żydowskiej na Hałbowie, w 69 rocznicę pogromu żmigrodzkich Żydów, odbyła się uroczystość, podczas której modlono się za ofiary nazizmu. Po wstępnym przemówieniu, w którym przypomniano historię okolicznych Żydów, odmówione zostały modlitwy za zmarłych. Modlili się:  naczelny rabin Krakowa oraz kapłani katoliccy obu obrządków. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz gminy Krempna i Nowy Żmigród, Magurskiego Parku Narodowego oraz niewielka grupa osób, a wśród nich - ostatni żyjący naoczni świadkowie tamtych wydarzeń.
Źródło:www.krempna.rzeszow.opoka.org.pl

Program odpustu ku czci św. Jana z Dukli
Sanktuarium św. Jana z Dukli
7 lipca 2011

 • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli
 • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem;

8 lipca 2011 - Uroczystość św. Jana z Dukli

 • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli;
 • 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Parafii i Archidiecezji Przemyskiej (spowiedź);
 • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem i nabożeństwo z ucałowaniem Relikwii;

10 lipca(niedziela) 2011

 • 7.30 - Msza św. z kazaniem:
 • 9.00 - Msza św. z kazaniem pod przewodnictwem O. Jarosława Kani OFM PROWINCJAŁA
 • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. abpa Józefa Michalika
  METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
  PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
 • 15.00 - Msza święta z kazaniem;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem;

Na Puszczy św. Jana z Dukli
9 lipca 2011

 • 9.00 - Msza święta pod przewodnictwem ks. Tadeusza Nowaka
  DZIEKANA DUKIELSKIEGO
  (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)
 • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. bpa Stanisława Szyrokoradiuka OFM KIJÓW
  Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

W Klasztorze w Dukli:

 • 18.00 - Nieszpory
 • 18.30 - Msza Święta

Przy Złotej Studzience
17 lipca 2011

 • 15.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. bpa Piotra Herkulana Malczuka OFM Odessa
  (po mszy świętej błogosławieństwo małych dzieci) Czcigodnych Kapłanów zapraszamy do koncelebry, a wiernych do udziału w powyższych Uroczystościach Odpustowych.
  Spowiedź mieszkańców Dukli i okolic w piątek, 8 lipca 2011 roku od godz. 15.00, natomiast spowiedź Pielgrzymów - pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii.

Zapraszają Ojcowie Bernardyni  z Dukli

3 lipca 2011 w Hucie Polańskiej odpust ku czci św. Jana z Dukli, Msza Święta o godz. 14.00

21 czerwca br. w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli odbyła się promocja książki autorstwa Aleksandry Żółkoś "Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli". Książka została wydana przez Gminę Dukla i Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli jako VI tom Biblioteki Dukielskiej.
Źródło:WWW.dukla.pl

12 czerwca br. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli na dwunastym już Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych zgromadzili się przedstawiciele Gminy Dukla, Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni, burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy gminy i powiatu. Wystąpiło sześć chórów z powiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Koncert to wyraz podziękowania za wyniesienie na ołtarze naszego największego z Wielkich Polaków.

Motywem przewodnim tej uroczystości dziękczynnej była prezentacja multimedialna poświęcona życiu Jana Pawła II. Występy chórów przeplatane były zdjęciami z życia Ojca Świętego, dzięki którym uczestnicy przeglądu mogli przeżywać po raz kolejny najważniejsze wydarzenia z Jego życia, dzieciństwo, studia, kapłaństwo, inauguracje pontyfikatu, podróże apostolskie, śmierć i beatyfikację.

Pierwszy zaprezentował się Chór "Źródło" z Rymanowa Zdroju, pod dyrygencją Zbigniewa Malinowskiego. Następnie wystąpił Chór "Karmel" ze Stropkova. Chór ma w swoim repertuarze blisko 100 utworów. Śpiewa głównie pieśni kościelne, a także narodowe i ludowe. Dyrygentem jest Andrej Nabożny. Chór "Cantate" z Iwonicza, który od początku bierze udział w przeglądzie zaprezentował swoje najpiękniejsze pieśni. Jego kierownikiem jest Stanisław Kenar, pomysłodawca przeglądu, a dyrygentem i kierownikiem artystycznym ks. dziekan Kazimierz Piotrowski. Po raz kolejny dukielska publiczność miała okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chórzystów z Budapesztu, tym razem wystąpił Chór Franciszka Lista. Wystąpił także z repertuarem Chór Greko-Katolicki Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova. Dyrygentką jest Ludmiła Jakubcova. Jako ostatni wystąpił Chór "Chorus" z Korczyny. W przeglądzie bierze udział od początku. Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman.

Gospodarze spotkania burmistrz gminy Dukla i starosta krośnieński Jan Juszczak podziękowali wszystkim uczestnikom przeglądu składając na ręce dyrygentów pamiątkowe statuetki i kwiaty. Całą uroczystość prowadziła pani Grażyna Ostrowska ze starostwa powiatowego. W trakcie uroczystości wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu "Śpiewajmy Świętym", Katarzyna Chorzępa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Miejsca Piastowego i Bartłomiej Piwowara ze Szkoły Podstawowej w Krasnej.

Tradycyjnie na zakończenie wszystkie chóry wraz z publicznością zaśpiewały "Barkę", ulubioną pieśń Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.
Źródło:WWW.dukla.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło w okolicach Dukli na Podkarpaciu wiercenie najgłębszego otworu poszukiwawczego w Polsce. Planowana głębokość odwiertu o nazwie "Dukla-1" wyniesie 5,5 km. Koszt tej inwestycji to około 70 mln zł.

Jak wynika z komunikatu PGNiG, celem prac jest odkrycie ropy naftowej i gazu ziemnego zalegających na znacznych głębokościach.

"Według obecnych prognoz zasoby geologiczne mogą osiągnąć (na tym terenie - PAP) ok. 700 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 2,5 mln ton ropy. Szacowane zasoby wydobywalne określono na ok. 500 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 500 tysięcy ton ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.

Planowany koszt wszystkich prac wyniesie ok. 70 mln zł, a czas realizacji inwestycji ok. 11 miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników geologiczno-złożowych firma przewiduje kolejny odwiert. Wykonawcą odwiertu jest zakład Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło z Podkarpacia.

"Dukla-1" to kolejny głęboki otwór wykonywany przez PGNiG w tym regionie. W 2010 r. firm rozpoczęła wiercenie otworu "Niebieszczany-1" koło Sanoka (Podkarpackie). Planowana głębokość tego otworu to 4,8 km. Obecnie osiągnięto głębokość 3,9 km.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. W skład grupy kapitałowej PGNiG wchodzą 34 spółki.

źródło: wiadomosci24.pl

9 czerwca 2011 grupa biegaczy z gminy Dukla wystartowała z Ropianki do Stasiany w hołdzie Wielkiemu Polakowi bł. Janowi Pawłowi II. Był to jeden z odcinków Kwietnego Biegu, który rozpoczął się 26 maja br. w Lubaczowie. Decyzje o organizacji biegu organizator, jakim jest Stowarzyszenie 10 czerwca z Krakowa, podjął bardzo późno. Mimo to biegacze nie zawiedli. Sztafeta trwa i mamy nadzieję zakończy się pomyślnie jak w ubiegłych latach.

O godz. 9.20 reprezentanci gminy Krempna przekazali symbolicznie sztafetę gminie Dukla, która kontynuowała bieg na odcinku 12 km do granicy z gminą Jaśliska. W biegu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli na czele z p. Renatą Zimą i Zespołu Szkół Publicznych z Tylawy z nauczycielem wychowania fizycznego p. Robertem Magnuszewskim. Dystans 12 km pokonano w godzinę. Trud poniesiony na trasie, zmęczenie, ból i radość składamy w hołdzie Janowi Pawłowi II dla podkreślenia pamięci o spuściźnie, jaką nam pozostawił.

Serdeczne podziękowania składamy dyrektorom szkół: Janowi Drajewiczowi z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli i Aleksandrowi Kosiorowi z ZSP w Tylawie za zorganizowanie grupy biegaczy, Andrzejowi Uklei - prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za organizację zabezpieczenia trasy, strażakom z Tylawy, Mszany i Iwli za zaangażowanie i solidne wykonanie powierzonego zadania.
Źródło:WWW.dukla.pl

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 maja 2011 roku zmarł Jan Szafrański, wieloletni Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.
Swoje życie poświęcił idei ochronie przyrody, między innymi pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody w Krośnie. Z Magurskim PN związany był od samego początku - jako Konserwator uczestniczył w jego tworzeniu, a potem w 1995 roku objął stanowisko Dyrektora.
Praca zawsze była jego pasją, cieszyły go spotkania z wilkiem czy niedźwiedziem, a dla ochrony karpackiej puszczy poświęcił ostatnie lata życia. Park narodowy był dla niego sanktuarium przyrody, które pragnął zachować dla przyszłych pokoleń.
Nade wszystko ukochał Beskid Niski z jego zielonymi wzgórzami i kwiecistymi dolinami. Jego niezłomna postawa może być wzorem dla wielu miłośników przyrody, a pasja i oddanie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wraz z Jego śmiercią Magurski Park Narodowy poniósł niepowetowaną stratę.
Źródło:WWW.magurskipn.pl

Łemkowski Kermesz Olchowiec 2011

Sobota, 21 maja 2011
13.00 - Odpustowy Marszobieg z kijkami lub bez na trasie Olchowiec-Baranie (regulamin biegu dostępny na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dukli www.ok.dukla.pl)
16.00 - Otwarcie wystaw:
- "Cerkwie Łemkowszczyzny" - Tadeusz Kiełbasiński
- "Skarby Lwowskiego Muzeum Historii i Religii" - Lwowskie Muzeum Historii i Religii
17.00 - Wręczenie nagród uczestnikom Marszobiegu
18.00 - Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
20.00 - Występy sceniczne:
- Zespół Wokalny "Świątkowianki" ze Świątkowej Wielkiej
- Zespół Taneczny "Gabi" z Mszany
Niedziela, 22 maja 2011
10.30 - Liturgia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
13.00 - Uroczyste otwarcie XXI Łemkowskiego Kermeszu i powitanie gości
Program koncertów:
13.20 - Zespół Folklorystyczny "Wilsznia"
13.55 - Zespół Pieśni i Tańca "Kaśka" z Dębowca
14.40 - Trio "A.I.M.A." z Małastowa
15.00 - Zespół Pieśni i Tańca "Tarka" z Tarnova (Słowacja)
15.45 - Konkurs śpiewu łemkowskich pieśni dla dzieci i młodzieży
16.10 - Zespół Pieśni i Tańca "Osławianie" z Mokrego
16.50 - Zespół wokalny "Równianie" z Równego
17.20 - Zespół folklorystyczny "Żukowianie" z Ustrzyk Dolnych
17.50 - "Duralowy Bratia" rock-folk-jazz z Gorlic

Odpustowy Marszobieg Olchowiec - Baranie 758 m npm


1. Cel imprezy :
  - promocja Beskidu Niskiego,
- promocja Kermeszu w Olchowcu,
- upowszechnianie aktywności ruchowej.
2. Organizator :
- AZS PWSZ Krosno,
- studenci III roku Wychowania fizycznego PWSZ Krosno,
- Ośrodek Kultury w Dukli,
- Sołectwo Olchowiec.
3. Termin :
21 maj 2011 r. godz. 13,00
4. Trasa marszobiegu :
Dom Ludowy w Olchowcu - Wilsznia - Baranie 758 m npm
5. Dystans :
ok.7 km. 6. Przewyższenie : 350 m
7. Upominki : - w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn,
- dla najmłodszego i najstarszego uczestnika,
- dla najlepszego studenta, studentki,
- dla najliczniejszej rodziny,
- dla najliczniejszej grupy zorganizowanej,
- dla uczestnika przybyłego z najdalszej odległości od Olchowca,
- dla najlepszego mieszkańca wsi Olchowiec, - i inne.
8. Zgłoszenia przyjmowane będą na ades e-mali :pod_hyrowa@o2.pl lub telefonicznie tel. 669430560 do dnia 20.05.2011 r.
9. Opłata startowa 10 zł. (w dniu zawodów) w ramach opłaty uczestnicy otrzymają posiłek przy ognisku.
10. Biuro zawodów : Dom Ludowy w Olchowcu od godz. 11,00.
11. Uwagi :
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Szczyt Baranie można zdobyć biegiem, marszem, marszem z kijami.
Nowa przepiękna trasa turystyczna prowadzi lasem bukowym, przez byłą wieś Wilsznia, starą drogą na Słowację (Sarbov) i szlakiem granicznym do szczytu.
Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 17,15 przed Domem Ludowym w Olchowcu a następnie rozpocznie się tradycyjny Kermesz w Olchowcu. Dodatkowe informacje i program Kermeszu na stronie www.dukla.pl Koniecznie przyjedz i zasmakuj atmosfery Kermeszu w Olchowcu.

CZUWANIE PRZED BEATYFIKACJĄ
Po całonocnym czuwaniu modlitewnym, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 1 maja, o godz. 15.00 miała miejsce wyjątkowa uroczystość w dukielskim sanktuarium Św. Jana z Dukli: uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II - dukielskiego Pielgrzyma.
Bo właśnie tutaj przybył Jan Paweł II 9 czerwca 1997 roku, tutaj spędził noc i stąd wyruszył 10 czerwca do Krosna, by dokonać aktu kanonizacji Św. Jana Duklana.
Wdzięczni o. Bernardyni i mieszkańcy dukielskiej ziemi podjęli całonocne czuwanie przed beatyfikacją, a zaraz po niej dziękowali Panu Bogu za nowego Błogosławionego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył oraz okolicznościowe, wspomnieniowe kazanie wygłosił ks. bp Gerard Bernacki, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej. Msza św. była także ofiarowana w intencji Onkologii Lubelskiej. W koncelebrze uczestniczyli także: ks. Prał. Stanisław Siara, ks. prał. Michał Moskwa, ks. Jan Wilusz, ks. Jan Wosiewicz, proboszcz parafii Wietrzno oraz ojcowie Bernardyni Micheasz Okoński i gwardian Krystian Olszewski.
Wyjątkowo licznie wypełniona była w tym świątynia. Przybyli parafianie i mieszkańcy dukielszczyzny, ale także pielgrzymi z Krosna i Lublina, z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli z p. dyr. Elżbietą Starosławską, Towarzystwo im. Św. Jana z Dukli z p. Stanisławem Kalitą na czele, III Zakon Św. Franciszka. Obecny był także były burmistrz p. Zygmunt Nowak. Oprawę muzyczną liturgii sprawował chór z Łęk Dukielskich.
Wszystkich na wstępie bardzo serdecznie powitał kustosz relikwii Św. Jana z Dukli, gwardian dukielskiego klasztoru o. Krystian.
W kazaniu ks. Biskup przedstawił krótki życiorys Bł. Jana Pawła z okresu życia i posługi Jana Pawła II w czasie jego pracy duszpasterskiej w Ojczyźnie, a także okresu bezpośrednio po wyborze na Stolicę Piotrową.
W relikwiarzu wystawione zostały cenne relikwie Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II: fragment psa papieskiego ofiarowany przez kard. Stanisława Dziwisza oraz różaniec, na którym się modlił ofiarowany przez kard. Mariana Jaworskiego.
 Po Mszy św. ks. Bp. poprowadził po raz pierwszy litanię do Błogosławionego Jana Pawła II, pobłogosławił zebranych wspomnianym relikwiarzem.
Na koniec pracownicy Onkologii Lubelskiej zaintonowali "Barkę".
Źródło:WWW.dukla.pl

VI PŁOMIEŃ PAMIĘCI - 2 kwietnia 2011
Krośnieński Oddział PTTK oraz Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie zaprasza w dniu 2 kwietnia 2011 na górę Cergową k. Dukli, gdzie zostanie odprawiona msza św., a o godz. 21.37 zapalone zostanie ognisko - "Płomień Pamięci" - symbolizujące szóstą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka - Honorowego Członka PTTK.

"A Cergowa patrzy i myśli, co się tu dzieje"
Jan Paweł II-09.06.1997

Źródło:pttkkrosno.ayz.pl

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypadającego w dniu 18 kwietnia wręczone zostały odznaki "Za opiekę nad zabytkami" przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Uroczystość odbyła się w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi k/Brzozowa. Z terenu Gminy Dukla złotą odznakę otrzymał o.Dobromił Godzik - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Trzciana-Zawadka Rymanowska.

Przygotowano na podstawie strony internetowej PUW w Rzeszowie

APEL O POMOC

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli prosi o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Rosaliny i Jarosława Barnaś zamieszkałych w Tylawie, poszkodowanych w wyniku pożaru domu, który uległ całkowitemu spaleniu. Pomoc finansową prosimy przekazywać na niżej podany adres:

PKPS - Zarząd Okręgowy Krosno
Numer konta:

10 1020 2964 0000 6102 0003 3878

z dopiskiem: Pogorzelcy z Tylawy - Rosalina i Jarosław Barnaś

XXXV RAJD GÓRSKI "POWITANIE WIOSNY" - 25 marca 2011

Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Współorganizatorzy: Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Krosno, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wsparciu Miasta i Gminy Dukla

TRASA PIESZA:
ZAWADKA RYMANOWSKA - "PIOTRUŚ" (728 m.) - STASIANE

Zbiórka uczestników: godz.900 pod biurem PTTK w Krośnie (ul. Krakowska 9), powrót 14.00 - 15.00
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.03.2011r. - pisemna lista uczestników - imię, nazwisko, nr PESEL.

Wpisowe na rajd wynosi : 18,00 zł dla członków PTTK
20,00 zł dla pozostałych uczestników

Źródło:pttkkrosno.ayz.pl

W poniedziałek 28 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy "TRANSGRANICZNY SZLAK NAFTOWY w fotografii Michała Czekańskiego", wzbogaconej eksponatami wypożyczonymi przez Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Wernisażowi towarzyszyć będzie prelekcja Stanisława Romana "Szlak Naftowy" połączona z prezentacją filmu.
MUZEUM HISTORYCZNE - PAŁAC W DUKLI

Monitoring zimowych stanowisk nietoperzy w Beskidzie Niskim prowadzą grotołazi ze Speleoklubu Beskidzkiego. Liczą i ssaki hibernujące w jaskiniach, sztolniach i starych piwnicach położonych na terenach leśnych.
Wczoraj speleolodzy spenetrowali kilka jaskiń na Piotrusiu (szczycie w Beskidzie Dukielskim), stare piwnice w Jaśliskach oraz na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Dukla w Beskidzie Niskim.

- Wygląda na to, że zmienna pogoda tej zimy wpłynęła również na zachowanie nietoperzy - mówi Tomasz Mleczek ze Speleoklubu Beskidzkiego. - Jest ich mniej w zimowiskach o małej kubaturze, większe kolonie powinny znajdować się w głębokich szczelinach beskidzkich jaskiń, które odwiedzimy wkrótce. Mamy też świadomość, że nigdy nie poznamy wszystkich kryjówek tych ssaków, natomiast istotne jest monitorowanie ich liczebności w znanych od lat zimowiskach, dzięki czemu mamy możliwość śledzenia zmian zachodzących w obrębie populacji.

Na wnioski trzeba jednak jeszcze zaczekać. - Bardzo cenna jest dla nas wieloletnia już współpraca z Lasami Państwowymi. Wiele siedlisk nietoperzy poznaliśmy dzięki pomocy leśników - dodaje speleolog.

Szczególne zainteresowanie speleologów budzi podkowiec mały, który w Beskidzie ma północną granicę swego zasięgu. Jego aktywną ochroną zajmuje się Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", które zaprasza chętnych do współpracy w tej mierze w ramach programu "Szlakiem podkowca".

W jaskiniach, gdzie stwierdzono większe kolonie zimowe nietoperzy, działacze towarzystwa pozakładali kraty uniemożliwiające ludziom wejście w zimie a zapewniające spokój stałym mieszkańcom leśnych podziemi.

Liczenie "latających myszy" na obszarach leśnych ma kilkunastoletnią tradycję, wcześniej odbywało się ono w ramach Dekady Spisu Nietoperzy, prowadzonych pod patronatem Centrum Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie.

Źródło:www.nowiny24.pl

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla Zapraszają na FINAŁ X Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku, który odbędzie się 24 lutego 2011 roku o godz. 17.00 w Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W programie:
- wyróżnienia laureatów
- pokazy sportowe
- występy taneczne, wokalne i wiele innych atrakcji
Patronat medialny: tygodnik "Nowe Podkarpacie", "Nasz Powiat", Telewizja "Obiektyw"
Wstęp wolny

XV SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE
2 stycznia 2011


Organizator: Oddział PTTK w Krośnie i Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie

Trasa piesza:
LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA( 716 m np. m) - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA
Wyjście z Lipowicy około godz. 9.35

Dojazd i powrót we własnym zakresie.

Można dojechać autobusem PKS relacji Krosno - Barwinek o godz. 8.45 z dworca PKS Krosno.
Powrót np. autobusem PKS - odjazd z Lipowicy - ok. godz. 12.24

Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką, opłatek, ognisko - prowiant na ognisko we własnym zakresie.
Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2010 r. posiadają ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy na czas spotkania, ubezpieczają się we własnym zakresie.
Źródło: pttkkrosno.ayz.pl

Przyrodnik na medal 2010
W dniu 22 września 2010 roku Magurski Park Narodowy po raz pierwszy zorganizował dla szkół gimnazjalnych konkurs wiedzy przyrodniczej połączony ze sprawdzeniem umiejętności poruszania się w terenie. Konkurs miał charakter turnieju zorganizowanego na ścieżce przyrodniczej Kiczera im. prof. J. Rafińskiego. Na poszczególnych punktach ścieżki sprawdzana była znajomość zagadnień z zakresu: biologii, przyrody, ekologii, ochrony środowiska, geografii, historii i kultury regionu, a także z zagadnień dotyczących Magurskiego Parku Narodowego oraz orientacji w terenie.
Do konkursu zgłosiło się sześć drużyn. Zadaniem każdej było jak najszybsze pokonanie dystansu ok. 2,5 km i wykonywanie zadań na poszczególnych punktach trasy.
Laureatami Konkursu zostały drużyny reprezentujące następujące szkoły:
I miejsce - Zespół Szkół Publicznych - Gimnazjum w Jaśliskach
II miejsce - Gimnazjum w Tylawie
III miejsce - Zespół Szkół w Krempnej

XL JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI DUKIELSKI ZLOT TURYSTÓW

17-18.09.2010 r.

Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Zorganizowano przy udziale środków finansowych: ZG PTTK, WFOŚiGW w Rzeszowie, Gminy Krosno
Współorganizatorzy: Gmina Dukla, Muzeum- Pałac w Dukli, Nadleśnictwo Dukla, KST "BESKYD" i "DOLINY a HORY" Svidnik

Trasy piesze:
Trasa nr 1 -dnia 17.09.2010 Zawadka Rymanowska - Cergowa (716m n.p.m.) - Dukla - zwiedzanie miasteczka - ognisko ( możliwość noclegu w Dukli)

Trasa nr 2 -dnia 17.09.2010
Lubatowa - Cergowa (716m n.p.m.) - Dukla - zwiedzanie miasteczka - ognisko ( możliwość noclegu w Dukli)


Trasa nr 3 - dnia 18.09.2010
Udział w Rajdzie "Stežkami Alexandra Pavloviča"- organizowanym przez KST "BESKYD Svidnik"
Przejazd autokarem do Svidnika, po drodze zwiedzanie cerkwi w Ladomirowej
Trasa piesza:
Hrabovčik - Čierna hora - Ostrý vech - Svidnik - skansen


Źródło:pttkkrosno.ayz.pl

17 nagrobków kamiennych z łemkowskiego cmentarza w Zawadce Rymanowskiej zostało uratowanych. Część z nich wyciągnięta została z ziemi, wyczyszczona, odremontowana i poskładana. Niektóre trzeba było kleić. Są i takie, którym brakuje żeliwnego, bądź części kamiennego krzyża. Trudu uratowania kamiennych nagrobków podjęło się Stowarzyszenie Magurycz i mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej.

Cmentarzy w Zawadce Rymanowskiej jest dwa, jeden przy cerkwi, drugi na górce powyżej gospodarstwa pp. Szamańskich. A pochówków nie ma tu już od końca drugiej wojny światowej, ze względu na planowany w Trzcinie zbiornik wodny. To właśnie na cmentarzu na górce pracowało ponad tydzień około 10 osób członków bądź sympatyków Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenie wspólnie z działającym w Zawadce Rymanowskiej Stowarzyszeniem Karpatka i mieszkańcami wsi podjęli się trudu odremontowania cmentarza. Cmentarz od przeszło 15 lat jest ogrodzony. Był zarośnięty, nagrobki poprzewracane, niektóre "wrośnięte" w ziemię. Najpierw mieszkańcy zrzeszeni w stowarzyszeniu Karpatka oczyścili cmentarz z krzaków i zarośli, później wkroczył Szymon Modrzejewski z ekipą tj. członkami Stowarzyszenia, bądź młodymi ludźmi zainteresowanymi sztuką ludową i ochroną dziedzictwa kulturowego, którzy pracują społecznie na cmentarzach i przy kapliczkach (m.in. pionując, czyszcząc, klejąc oraz zabezpieczając krzyże i nagrobki).

Stowarzyszenie skupia około 30 osób, ale nie tylko nasi członkowie tu pracują. Organizujemy obozy, w których uczestniczą młodzi ludzie, w większości kobiety i bezinteresownie pracują na cmentarzach - mówi Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz. Kobiety są dokładniejsze i niezastąpione przy pracach lżejszych jak czyszczenie kamienia, kitowanie, uzupełnianie ubytków oraz malowanie żeliwnych krzyży - dodaje. Pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem otrzymali od Krajowego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków, to nie w pełni pokrywa wydatki. Niestety w tym roku, mimo starań i złożonych wniosków do Fundacji Kronnenberga i programu Rita, wiecej pieniędzy nie otrzymali.

Szymon Modrzejewski już 24 lata remontuje cmentarze na terenach Polski południowo-wschodniej w Beskidzie Niskim, Bieszczadach oraz Roztoczu. Obóz w Zawadce Rymanowskiej jest dla niego już 53. Ideą Stowarzyszenia Magurycz jest ocalanie pejzażu kulturowego Karpat, a także zachęta do odkrywania historii miejsc, gdzie żyli ludzie różnych wyznań i kultur. Praca wykonana przez Stowarzyszenia Magurycz i Karpatkę jak również mieszkańców wsi zainspirowanych przez sołtyskę Janinę Kacprzyk to ocalenie dziedzictwa kulturowego Zawadki Rymanowskiej jaką jest cmentarz, dawnych mieszkańców wsi.

Źródło: www.dukla.pl


Dnia 19 sierpnia 2010 roku na terenie Magurskiego Parku Narodowego pracownicy Służby Parku Narodowego zatrzymali kilkudziesięciu rowerzystów poruszających się poza szlakami rowerowymi. Okazało się, że są oni uczestnikami Rajdu rowerowego TransCarpatia http://transcarpatia.com/pl.html

Organizacja tego Rajdu w żaden sposób nie została uzgodniona z Dyrekcją Parku, choć jest to wyraźny wymóg art. 15 ust.1 pkt 27 ustawy o ochronie przyrody. Tymczasem trasa Rajdu przebiegała przez strefy ochronne kilku gatunków zwierząt chronionych i po granicach obszarów ochrony ścisłej Parku Narodowego.

Na mapach, które posiadali uczestnicy Rajdu, nie zaznaczono granic Magurskiego Parku Narodowego, w związku z czym wielu uczestników mogło nie wiedzieć, że wjeżdża na obszar chroniony.

Organizator podczas rozmowy z pracownikiem MPN stwierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny wjazd uczestników na tereny Parku a rowerzyści samowolnie wjechali na tereny chronione. Ponadto organizator stwierdził, że interwencja pracowników MPN spowodowała zakłócenia przebiegu rajdu.

Źródło:magurskipn.pl

V PŁOMIEŃ PAMIĘCI i X RAJD WIELKOPIĄTKOWY
CERGOWA - 2 kwietnia 2010


Krośnieński Oddział PTTK oraz Koło Przewodników
Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie organizuje
w dniu 2 kwietnia 2010 wyjście na górę Cergową k. Dukli,
gdzie o godz. 21.37 zapalone zostanie ognisko -
"Płomień Pamięci" dla uczczenia piątej rocznicy
śmierci papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka
- Honorowego Członka PTTK.

Jednocześnie odbędzie się X RAJD WIELKOPIĄTKOWY - DROGA KRZYŻOWA NA CERGOWĄ

Szczegóły:pttkkrosno.ayz.pl

W czwartek 4 marca 2010 w miejscowości Kąty znaleziono dwa martwe orły przednie leżące w niedalekiej odległości od martwego lisa. Zdarzenie to zostało zgłoszone na Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie, która wszczęła dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Po konsultacji z lekarzem weterynarii zajmującym się leczeniem dzikich zwierząt przypuszcza się, że orły padły ofiarą zatrucia po spożyciu padliny lisiej.

Szczegóły: WWW.magurskipn.pl

XI Submisja Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przyniosła interesujące rozstrzygnięcia. Otwarcia ofert dokonano 26 lutego, czyli tradycyjnie w ostatni piątek tego miesiąca, w Nadleśnictwie Brzozów. O prawo zakupu najlepszego surowca ubiegało się w tym roku 20 kupców reprezentujących firmy z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec i Słowacji.

Najwyższą cenę średnią - 1551 zł za metr sześcienny - uzyskano za drewno jaworowe. Najdrożej sprzedano kłodę z nadleśnictwa Dukla, za którą nabywca zaoferował 12 222 zł za metr sześcienny. Pozyskano ją w leśnictwie Zyndranowa w kompleksie leśnym Ostra w trakcie standardowych cięć pielęgnacyjnych.

WWW.dukla.pl

Od 1 stycznia 2010 istnieje nowa gmina z siedzibą w Jaśliskach. Gminą Jaśliska będzie rządził burmistrz i rada miasta Dukla - wynika z rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. To jest zmiana systemowa wprowadzana bez upoważnienia ustawowego - ostrzegało w trakcie konsultacji Rządowe Centrum Legislacji.

Wybory Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska odbędą się w ostatnią niedzielę marca 2010.

PTTK W KROŚNIE zaprasza na spotkanie opłatkowo-noworoczne na Cergowej

3 STYCZNIA 2010 r.

Trasa piesza:

LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA

Wyjście z Lipowicy-kamieniołom około godz. 9.35 , Dojazd i powrót we własnym zakresie, można dojechać autobusem PKS relacji Krosno - Barwinek o godz. 8.45 z dworca PKS Krosno.

Ośrodek narciarski Chyrowa SKI informuje na stronie internetowej o otwarciu nowego sezonu w sobotę 19.12. Wyciąg czynny będzie w godz. 9-21.

 

II Karpacka Biesiada

Chronić czy udostępniać?


Spotkanie Miłośników Karpat Wschodnich
Zawadka Rymanowska 27-29 listopada 2009


Rusza  II Karpacka Biesiada, gdzie znów spotkamy się w gronie osób zainteresowanych tematyką Karpat Wschodnich. Spotkanie odbędzie się pod roboczym tytułem: Chronić czy udostępniać?

W programie przewidujemy spotkania z miłośnikami tego regionu, którzy odbyli wiele wypraw, realizują różne działania związane z rozwojem regionu i współpracą transgraniczną. Pokazy slajdów, dyskusje, biesiada i wycieczka piesza po okolicznych pasmach Beskidu Niskiego, wszystko to czeka uczestników tegorocznego spotkania.

Szczegółowy program spotkania

Piątek, 27 listopada
12:00 Możemy się meldować
17:30 Rozpoczęcie spotkania - Prezentacja portalu WWW.KarpatyWschodnie.pl - Jacek Wnuk
18:00 Oblicza karpackich wędrówek - Krzysztof Buczek
18:45 W poszukiwaniu rozrogów Wincentego Pola - Witek Grodzki
19:30 Obiadokolacja
20:30 Czarnohora wczoraj i dziś w świetle obrazów kartograficznych - Wojciech Krukar
21:15 Biesiada

Sobota, 28 listopada
9:00 Wyjście w teren (poprowadzi nas przewodnik Beskidzki Witek Grodzki)
14:00 Powrót z pieszej wycieczki
15:00 Obiad
16:00 Filozofia dzikich gór - Dariusz Dyląg
16:30 Turyści polscy w górach Maramureskich  - Piotr Krzywda
17:15 Rozwój turystycznych tras w Karpatach Rumuńskich - Ivo Dokoupil
18:00 Karpaty ponad granicami - współpraca na rzecz bezpiecznych i przyjaznych Karpat, zapowiedź mapy Gorgany - Aleš Kučera
18:45 Użański Park Narodowy - perspektywy i zagrożenia - Walentyn Wołoszyn
19:15 Karpackie ścieżki - zmiany w turystyce pieszej ostatnich lat w Gorganach - Wasyl Hutyriak
20:00 Turystyka aktywna pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy - Krzysztof Plamowski
20:45 Karpaty Wschodnie - chronić czy udostępniać - otwartą dyskusję poprowadzi Dariusz Dyląg
21:30 Biesiada (kolacja w formie szwedzkiego stołu i grzaniec)

Niedziela, 29 listopada
9:00 Śniadanie, czas wolny i wyjazd.


Co dalej z Muzeum Historycznym w Dukli?

Zespół Pałacowo-Parkowy należy się rodzinie Tarnowskich - stwierdził minister rolnictwa. Jeśli decyzja się uprawomocni, starosta krośnieński będzie musiał zdecydować, co zrobić z Muzeum Historycznym, które mieści się w Pałacu - informują Nowiny.

Minister rolnictwa uznał, że przejęcie tej nieruchomości przez państwo, na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 roku, było niezgodne z prawem. Uchylił tym samym wcześniejszą decyzję wojewody podkarpackiego, który był odmiennego zdania.

Administracyjna decyzja o zwrocie pałacu Tarnowskim kończy wieloletnie zabiegi spadkobierców o odzyskanie majątku w Dukli. Jest ostateczna, ale starosta krośnieński ma prawo ją jeszcze zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Starosta Jan Juszczak nie chce jeszcze się wypowiadać, czy z tego prawa skorzysta, bo nie wie, jakie są zamiary Tarnowskich wobec dawnej rezydencji.

- Jesteśmy w kontakcie z ich pełnomocnikiem, będziemy chcieli dojść do porozumienia w sprawie warunków ewentualnego użytkowania pałacu przez muzeum - mówi starosta Juszczak. - Chcę się skonsultować z wojewodą. Sprawę przedyskutuje też zarząd powiatu.

Zespół Pałacowo-Parkowy to ponad 10-hektarów zabytkowego parku, z pałacem i innymi zabudowaniami. Od lat 60 mieści się tu muzeum, znane z ekspozycji militarnych, poświęconych m.in. operacji karpacko-dukielskiej.

- Przeniesienie muzeum byłoby skomplikowane - przyznaje Ewa Bukowiecka, rzeczniczka starosty. Władze powiatu liczą, że ze spadkobiercami uda się porozumieć. Tak, jak wcześniej udało się to samorządowi w przypadku innych przejętych przez nich budynków.

W 2006 roku Tarnowscy odzyskali ratusz w Rynku i trzy kamienice, w jednej z nich mieściło się liceum.

- Właściciele zgodzili się, by szkoła mogła tam pozostać - przypomina rzecznik Bukowiecka.

- Zawarliśmy umowy na użytkowanie budynków - mówi.

- Tarnowscy remontują ratusz. Dobrze, że także sprawa własności pałacu zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, bo obiekt wymaga pilnych inwestycji. Starosta nie mógł wydawać pieniędzy na coś, co miało przejść w inne ręce - argumentuje burmistrz Górak.

Tarnowscy nie chcą się jeszcze wypowiadać publicznie w sprawie swoich planów związanych z pałacem.

Pałac w Dukli przeszedł na własność Tarnowskich w 1925 roku.

źródło: GC Nowiny, beskidniski.pl

Kościół przy klasztorze OO. Bernardynów w Dukli wyniesiony do rangi sanktuarium

Abp Józef Michalik ustanowił przy dukielskim kościele sanktuarium. Obejmować ono będzie kościół przy konwencie, kościół na "puszczy" oraz "Złotą Studzienkę" pod górą Cergowa.

Starania o to prowadzili od dłuższego czasu prowincjał Czesław Gniecki z Krakowa i o. gwardian Krystian Olszewski z Dukli.

Główne uroczystości odbyły się 12 lipca w kościele przy klasztorze Bernardynów. Do Dukli zjechały setki pielgrzymów. Modlili się o wstawiennictwo świętego, którego na ołtarze wyniósł Jan Paweł II w 1997 roku kiedy odwiedził Krosno.

Msza święta przy "Złotej Studzience" zaplanowana jest za tydzień (w niedzielę 19 bm.) o godz. 15.

Źródło:nowiny24.pl

Program tegorocznego Odpustu ku czci św. Jana z Dukli:

Sobota - 11.07.2009
Uroczystości na Puszczy - Pustelnia św. Jana we Trzcianie

9:00 - Msza Św.
10:00 - Droga krzyżowa
11:00 - Uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Józefa Bara z Przemyśla.

Po Mszy Św. nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

W klasztorze:
18:00 - Nieszpory
18:30 - Msza Św.

Niedziela 12.07.2009
Uroczystości w Sanktuarium św. Jana z Dukli (klasztor ojców Bernardynów w Dukli)

7:00 - Msza Święta
9:00 - Msza Święta
11:00 - Uroczysta Suma koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika
15:00 - Msza Święta
18:30 - Msza Święta

Niedziela 19.07.2009
Odpust ku czci św. Jana z Dukli przy Złotej Studzience na górze Cergowej

15:00 - Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Edwarda Białogłowskiego i błogosławieństwo dzieci


Źródło:beskidniski.pl

"Sobótkowe spotkania z folklorem"

20 czerwca 2009 Dukla - plac przypałacowy


Program:
18.00 - Zespół Obrzędowy "RÓWNIANIE"
19.00 - 20.30 - Zespół Pieśni i Tańca "SANOK" oraz zespół śpiewaczy "ŁĘCZANIE"
20.30 - obrzęd sobótkowy w wykonaniu zespołu ludowego "KOMBORNIA"
21.30 - Puszczanie wianków na wodę
22.00 - Zabawa taneczna
24.00 - Poszukiwanie "Kwiatu Paproci" ..

14 czerwca 2009 roku o godz. 15.00 w Kościele OO. Bernardynów w Dukli odbędzie się

X MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW KOŚCIELNYCH I CERKIEWNYCH

 

Program XIX Kermeszu

Olchowiec 23-24 maja 2009 roku

Sobota 23 maja

 • 17.00 Weczirnia w cerkwi

Niedziela 24 maja

 • 10.15 - służba Boża z procesją

 • 13.00 - oficjalne otwarcie Kermeszu

 • 13.30 - otwarcie wystawy fotograficznej "Cerkwie i kermesze olchowieckie", ogłoszenie konkursu na piosenke łemkowską.

 • 14.00 -16.00 - występy zespołów: Równianie, Terka, Osławianie z Mokrego

 • 16.15 - konkurs na piosenke łemkowską

 • 17.00 - 19.45 - występt zespołów: Svidnicanki ze Słowacji, kapeli "Piasty" z Miejsca Piastowego i zespołu "Żukowianie z Ustrzyk Dolnych.

 • 20.00 - oficjalne zakończenie Kermeszu

Specjalny przedpremierowy pokaz filmu Dariusza Jabłońskiego

"Wino truskawkowe"odbył się w Jaśliskach k. Dukli. To właśnie tu, oraz w sąsiednich miejscowościach, kręcone były zdjęcia. Wielu mieszkańców wystąpiło w roli statystów. Teraz mogli zobaczyć jak wypadli na akranie i jak wygląda w filmie ich wieś i okolice Beskidy Niskiego.

Na plac w centrum Jaślisk, gdzie zorganizowano wieczorny pokaz, przyszły tłumy.
Obejrzeli film na specjalnym telebimie, rozstawionym na rynku. Pokaz zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Jaślisk i Okolic. Gościem specjalnym był reżyser Dariusz Jabłoński. Przyjechali też aktorzy: Jiri Machacek i Marian Dziędziel a także przedstawiciele ekipy produkującej film.
Film powstał na podstawie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka (autor scenariusza był również obecny na pokazie). Akcja toczy się w małej miejscowości na pograniczu polsko-słowackim, "na prowincji" gdzie przyjeżdża z Warszawy główny bohater, szukając wewnętrznego spokoju.
Reżyser zaangażował znanych aktorów słowackich: Jirziego Machacka i Zuzannę Fialową. W filmie wystąpiła także plejada znakomitych polskich aktorów: min.: Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Cezary Kosiński, Jerzy Radziwiłowicz, Marian Dziędziel, Lech Łotocki, Marek Litewka.Film wchodzi do polskich kin 8 maja, będzie pokazany w dużych miastach. Wyjątkową okazję obejrzenia go mają jednak mieszkańcy Gorlic (w tym mieście stacjonowała ekipa filmowa podczas kręcenia filmu). Od 1 do 5 maja obraz jest pokazywany w kinie Wiarus.

Krośnieński Oddział PTTK oraz Koło Przewodników

Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie organizuje

w dniu 2 kwietnia 2008 wyjście na górę Cergową k. Dukli,

gdzie o godz. 21.37 zapalone zostanie ognisko -

"Płomień Pamięci", dla uczczenia czwartej

rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i

Człowieka

Honorowego Członka PTTK.

Rozpalenie ogniska poprzedzi Msza Święta.

Chętnym do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapewniamy transport, opiekę przewodnicką, pamiątkową plakietkę, ubezpieczenie NNW.

Zapisy w Biurze w PTTK ul. Krakowska 9 w godz.10.00 - 14.00

(tel.0-13-43 212 58) do dnia 28 marca 2009. Ilość miejsc ograniczona.

WPISOWE: - 12 zł członkowie PTTK (nr leg. członkowskiej)

- 15 zł pozostali (PESEL)

Osoby niepełnoletnie biorą udział w spotkaniu jedynie z opiekunami.

Prosimy o zabranie ze sobą latarek, lampionów, przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia i zachowania zasad bezpieczeństwa.

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników - każdy uczestnik odpowiada karnie i materialnie za wyrządzone przez siebie szkody.

Wyjazd o 18.30 - Biuro PTTK Krosno, Krakowska 9,

powrót do Krosna ok. 23.30

Źródło: PTTK Krosno

Muzeum Historyczne - Pałac
w Dukli

zaprasza na otwarcie wystawy

FOTOGRAFICZNE
PODRÓŻE KARPACKIE
24 lutego 2009 roku (wtorek) o godz. 17.00
Mansarda Pałacu w Dukli

Autorzy fotografii:
Roman Frodyma
Witold Grodzki
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
Robert Kubit
Bartłomiej Machowski

Po otwarciu wystawy zapraszamy na
prelekcję pt.
Pokłosie I wojny światowej w Karpatach - cmentarze wojenne w gawędzie przewodnickiej
Romana Frodymy

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną dokumentującą architekturę cmentarzy wojennych
Wystawa prezentuje fotografie z terenów Polski, Słowacji, Ukrainy i RumuniiMuzeum Historyczne - Pałac w Dukli
Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
tel.: (13) 433 00 85
fax: (13) 433 02 36
e-mail: muzeum@dukla.pl
www.muzeum.dukla.com.pl


Informacja dotycząca drogi ekspresowej S-19


Raport obejmuje zestawiania i kopie złożonych wniosków, odpowiedzi na nie oraz podsumowanie i część rysunkową dwóch wariantów wynikowych WA i WB przebiegu trasy drogi S-19 z alternatywnymi odcinkami. Z treścią raportu można się zapoznać na stronie internetowej - www.rzeszow.gddkia.gov.pl- raporty z konsultacji społecznych oraz w Urzędzie Gminy Dukla.

Czy powstanie Gmina Jaśliska?


Od 2001 roku czynione są starania przez mieszkańców Jaślisk o przywrócenie gminy(zlikwidowanej w 1976 roku). Na nowo rozpoczęta procedura tworzenia gminy Jaśliska ma przychylność władz Gminy Dukla, województwa, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W styczniu odbyły się już spotkania z mieszkańcami: Cergowej, Daliowej, Głojsc, Iwli, Jasionki, Jaślisk, Lipowicy, Łęk Dukielskich, Myszkowskiego, Nowej Wsi, Olchowca, Posady Jaśliskiej, Równego, Szklar, Teodorówki, Tylawy, Wietrzna i Woli Niżnej. Celem spotkań jest opowiedzenie się mieszkańców czy są za podziałem Gminy Dukla , czy tworzyć Gminę Jaśliska? W pozostałych miejscowościach spotkania odbywać się będą do końca lutego.

Źródło:WWW.dukla.pl

Kolejna pozycja z cyklu Biblioteki Dukielskiej "Dukla, miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do roku 1939" - Jadwiga Morawska

Promocja książki i spotkanie z autorką odbędzie się 28 stycznia 2009 roku w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli o godz. 1700.


19. stycznia odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim organizowane przez Gminę Dukla. Była to kolejna edycja spartakiady EURO - SKI - Karpaty. W tym roku zawody odbyły się na terenie naszej gminy w Stacji Narciarskiej CHYROWA -SKI. Współorganizatorami zawodów był Ośrodek Kultury w Dukli i Stacja Narciarska CHYROWA-SKI.

W tym roku w spartakiadzie wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół publicznych z terenu Gminy Dukla. Celem zawodów jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, sportów zimowych w tym narciarstwa alpejskiego, a także promocja stacji narciarskiej CHYROWA- SKI. W zawodach wzięło udział 170 zawodników.

Źródło: www.dukla.pl

Spotkanie  opłatkowe organizowane przez Klub Turystów Słowackich "Doliny a Hory" ze Svidnika w dniu 11 stycznia 09 - niedziela na szczycie Stavok - Baranie


POZNANKA

na stretnutie turistov na vrchol

STAVOK - BARANIE

ktoré sa koná

11.1.2009/ nedeľa / 

Program :11,00 stretnutie na vrchole

13,00 ukončenie akcie, opustenie vrcholu

Prístup na akciu :-         Vyšná Pisaná - Stavok ,      Olchowiec - Stavok ( Baranie )

-         Barwinek - Stavok,         Dukliansky priesmyk - Stavok,         a iné

Informácie :Andrej Slivka osobne 0905398544

Poznámka:

-         potrebný úradný doklad - štátna hranica

Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo!!!

 


Spotkanie oplatkowo-noworoczne

POLSKIE TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Koło Przewodników Turystycznych PTTK Krosno

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

4 STYCZNIA 2009 r.

Trasa piesza:

LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA

Wyjście z Lipowicy około godz. 9.35 , Dojazd i powrót we własnym zakresie, można dojechać

autobusem PKS relacji Krosno - Barwinek o godz. 8.45 z dworca PKS Krosno.

Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką, opłatek, rozpalenie ogniska - prowiant na

ognisko we własnym zakresie.


Telewizja Rzeszów emituje w tym roku 12 filmów o leśnych rezerwatach Podkarpacia. Wszystkie zostały zrealizowane przez Jacka Szarka we współpracy z nadleśnictwami RDLP w Krośnie.
Wkrótce emisja kolejnych premierowych odcinków z tego cyklu na antenie TVP Rzeszów. Film o rezerwacie "Tysiąclecia na Cergowej Górze" można obejrzeć będzie w sobotę 22.11.2008 o godz. 18.30 i w niedzielę 23.11.2008 o godz.8.00. Będzie można zobaczyć atrakcje rezerwatu, w tym: kłokoczkę południową, salamandry, Złotą Studzienkę i jaskinie. Wystąpią  nim leśnicy z Nadleśnictwa Dukla.
Źródło: www.krosno.lasy.gov.pl

"Karpacka Biesiada"
Spotkanie Miłośników Karpat Wschodnich

Zawadka Rymanowska 21-23 listopada 2008Już wkrótce "Karpacka Biesiada" W programie: spotkania z miłośnikami karpackimi, pokazy slajdów, dyskusje, biesiada i piesza wycieczka po Beskidzie Niskim..
W ciągu dwóch wieczorów piątkowego i sobotniego będzie można obejrzeć i wysłuchać wiele prezentacji karpackich tematów i relacji z wypraw.

Szczegóły na stronie:www.karpatywschodnie.pl

 W niedzielę 9 listopada ks. bp Kazimierz Górny gościł na uroczystości odpustowej w Hucie Polańskiej. Okazją do świętowania było wspomnienie św. Huberta patrona myśliwych.

Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitał ks. Jan Delekta - proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - który jest głównym inicjatorem i koordynatorem odbudowy kościółka w Hucie Polańskiej i budowy domu duszpasterskiego "Betania". O godzinie 11.00 pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza rozpoczęła się uroczysta Msza Święta odpustowa, podczas której został poświęcony dzwon "Hubert" ufundowany dla kościoła w Hucie Polańskiej. Dzwon stanowi dar Koła Łowieckiego "Zacisze", które przeżywa w tym roku 60-cio lecie istnienia.

Ks. bp Kazimierz Górny poświęcił także podczas niedzielnej uroczystości sztandar Koła Łowieckiego oraz pamiątkową tablicę, która została wmurowana w ściany świątyni. Po Mszy Świętej licznie zgromadzeni myśliwi pod przewodnictwem ks. Jana Delekty udali się na cmentarz, gdzie modlili się szczególnie za poległych podczas ostatniej wojny mieszkańców wioski oraz za zmarłych członków Polskiego Związku Łowieckiego, który w tym roku świętuje jubileusz 85-cio lecia.

Źródło: ejaslo.pl

W dniach 08 -10.10.2008 w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. ochrony środowiska i gospodarki leśnej Polsko ? Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Celem spotkania była realizacja zadań określonych podczas XIII posiedzenia Polsko ? Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się w czerwcu w Ustroniu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów zarządzających obszarami chronionymi na terenach przygranicznych. Grupie roboczej współprzewodniczyli ze strony polskiej pan Ryszard Zakrzewski i ze strony słowackiej pan dr Jozef Kramarik. W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat planowanych zmian przepisów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody w Polsce oraz na temat negocjacji umowy polsko-słowackiej w ramach realizacji Konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Podjęto również tematy współpracy w zakresie zarządzania i ochrony w przygranicznych obszarach chronionych, monitoringu stanu populacji wybranych gatunków chronionych czy też monitorowania zasad korzystania ze szlaków turystycznych w przygranicznych obszarach chronionych. Zebrani podzielili się także doświadczeniami w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000. Spotkanie zakończyło się podpisaniem Protokołu.

źródło:www.magurskipn.pl

IX Dukielski Bieg Górski na Cergową


1. CEL - promocja Beskidu Dukielskiego
- popularyzacja biegów górskich
- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2.ORGANIZATOR - Gmina Dukla
- KU AZS PWSZ Krosno
- Ośrodek Kultury w Dukli
- Zespół Szkół Publicznych w Dukli

3. TERMIN - 19 październik 2008 r. Godz.14.00

4. MIEJSCE - (start) rynek w Dukli - wieś Cergowa - źródełko Św. Jana z Dukli - Góra Cergowa (716 m n.p.m.) - M e t a

5. DYSTANS - ok. 5,5 km

6. KATEGORIE :

mężczyzn
A - generalna
B - do 19 lat (1988 i młodsi)
C - powyżej 40 lat
D - powyżej 50 lat
E - powyżej 60 lat
F - powyżej 70 lat

kobiet
G - generalna
H - do 19 lat (1988 i młodsze)
I - powyżej 40 lat

7. NAGRODY:

W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe. Ponadto przewidziano nagrody dla najlepszego zawodnika mieszkańca Powiatu Krośnieńskiego Ziemskiego oraz Gminy Dukla, jak również nagrodę dla najlepszej szkoły za masowość. Wśród uczestników losowana będzie także nagroda - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Każdy z uczestników otrzyma od organizatora pamiątkowe drzewko. W biegach dziecięcych puchary, medale ,okazjonalne koszulki za miejsca od I do III. Dla wszystkich uczestników, organizatorzy przewidują ciepły posiłek.

8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 października pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.

Adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel. (013) 43 - 29 - 133, 43 - 29 123, 43 -29 100
E-mail: promocja@dukla.pl

9. Opłata startowa - 10 zł.

10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 11.00 - ratusz - rynek w Dukli

11. Imprezy towarzyszące:

Biegi dla dzieci na dystansach od 300 m do 3 km

12. Klasyfikacja:

* kat. przedszkolaków (rocznik 2002 i młodsze)
- 200 m, dz. I chł. (bieg z mamusiami)

* kat. Kl. I i II (rocz. 2000-2001), 200 m dz. i chł.

* kat. Kl. III i IV (rocz. 98-99), 400 m dz.i chł.

* kat. Kl. V i VI (rocz. 96-97), 600 m dz.i chł.

* kat. Gimnazjum (rocz. 93-95), 800 m dz. I chł.

13. Program minutowy:

11.00 -13.30 - zgłoszenia - weryfikacja - rynek - ratusz
14.00 - start bieg główny 5,5 km na G. Cergową
14.05 - start 200 m dz. i chł.
14.10 - start 200 m dz. i chł.
14.15 - start 400 m dz. i chł.
14.25 - start 600 m dz i chł.
14.45 - dekoracja biegów dziecięcych
14. Dekoracja w Biegu Głównym- 15.30.

Sponsorzy:

Gmina Dukla, Nadleśnictwo Dukla, PBS Dukla


źródło:DPS

10 PAŹDZIERNIKA 2008 odbędzie się XXXV Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej.

Tym razem miejscem spotkania będzie Cergowa (716mn.p.m.). Planowane są 2 trasy prowadzące na szczyt: jedna z Nowej Wsi, druga z Lubatowej.

Organizatorem jest PTTK Oddział w Krośnie, a

współorganizatorami: Gmina Krosno i WFOŚIGW Rzeszów.

Zapisy prowadzi i wpłaty przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Krośnie, ul.Krakowska 9 w godz.10.00 - 14.00 tel.0-13/43 212 58 do dnia 06.10.2008

Zbiórka uczestników o godz. 9.00 - obok Biura PTTK w Krośnie, ul. Krakowska 9, powrót w godz. 14.00-15.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy w przypadku małej ilości zgłoszeń na daną trasę oraz złych warunków atmosferycznych.


Prawdopodobnie za kilka lat Beskid Dukielski zostanie przecięty drogą ekspresową S-19, biegnącą z Kuźnicy Białostockiej do Barwinka.

Trasa ta ma być częścią wielkiej drogowej inwestycji, zaczynającej się na Litwie, a kończącej w Bułgarii. W tej chwili zaproponowanych jest siedem wariantów, których przebieg jest na niektórych odcinkach bardzo zróżnicowany.
Od projektowanego węzła w Miejscu Piastowym sześć z siedmiu wariantów (oprócz W5 - granatowy) biegnie wzdłuż korytarza istniejącej drogi krajowej nr 9 przecinając ją w kilku miejscach oraz omijając zabudowania po różnych stronach w zależności od wariantu. Przed Duklą projektowany jest węzeł komunikacyjny.
Wariant W6 - szary przed miejscowością Dukla skręca na zachód i biegnie dalej przez Iwlę, Chyrową, wzdłuż rzeki i miejscowości Mszana, aby wrócić w korytarz drogi krajowej nr 9 powyżej wsi Tylawa, którym biegnie aż do samej granicy, mijając z lewej strony Barwinek.
Wariant W5 biegnie wzdłuż wschodniej granicy gminy od wsi Równe do okolic Jasionki, mija górę Cergowa od wschodu, przez Zawadkę Rymanowską, tunelem w okolicach góry Piotruś dociera do węzła Tylawa, mija miejscowość Tylawa od wschodu i dociera do granicy państwa w Barwinku.
Wariant W7 - fioletowy za miastem Dukla odbiega na wschód gdzie za Jasionką, w okolicach wsi Lubatowa łączy się z wariantem W5. Dalej do granicy państwa W5 i W7 przebiegają podobnie.
Warianty: W1 - niebieski, W2 - żółty, W3 - zielony i W4 - czerwony biegną korytarzem wzdłuż drogi nr 9, mijając Duklę od wschodu. W okolicach wsi Trzciana ich przebiegi są przystosowane do planowanego zbiornika retencyjnego. Dalej od wsi Tylawa do przejścia granicznego w Barwinku biegną wzdłuż istniejącej drogi omijając zabudowania po wschodniej stronie zabudowań w zależności od wariantu. Wariant W3 - zielony w miejscowości Tylawa ma przebiegać w pobliżu zabytkowej cerkwi, w miejscu gęstej zabudowy.
W okolicach miejscowości Tylawa i Barwinek przewidziano węzły dla wszystkich wariantów.

Mapy obrazujące warianty przebiegu drogi S19 wywieszone są do wglądu w Urzędzie Gminy Dukla w pokoju numer 22 oraz na stronie internetowej GDDKiA w Rzeszowie www.gddkia.gov.pl
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przebiegu wariantów trasy można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego (26.09.2008), pocztą na adres:
Arcadis Profil Sp. z o.o.
Biuro Infrastruktury Warszawa
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
przesłać faxem na nr: (022) 203-20-05 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: s19@arcadis.pl
O G Ł O S Z E N I E

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Konsorcjum Firm reprezentowane przez Lidera - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: "Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa), w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I, organizuje w dniach:

 • 25.09.2008 o godz. 9:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

 • 26.09.2008 o godz. 17:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 na terenach wymienionych Gmin.
Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. W terminie 5 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie do Wykonawcy dokumentacji projektowej - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., na adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa lub za pośrednictwem Urzędów Gmin, pisemnych wniosków, postulatów i uwag dotyczących prezentowanych wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-19, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego w każdej Gminie.
Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Źródło: dukla.pl

W Tylawie, w dniach 10-12.09.2008 odbywały się warsztaty: "NATURA 2000 w Karpatach". Program dotyczył "Działalności człowieka na obszarach Natura 2000 Ostoja Jaśliska oraz Jasiołka". Warsztaty zorganizowane były przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Bloki tematyczne warsztatów: Programy rolno środowiskowe a Natura 2000, Gospodarowanie w lasach prywatnych a Natura 2000, Planowanie przestrzenne a Natura 2000, Wartości przyrodnicze obszarów Natura 2000 "Ostoja Jaśliska" i "Jasiołka".

Powstanie sieci ekologicznej Natura 2000 ma na celu utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci miejsc chronionych. Podstawy prawne do tworzenia tego systemu stanowią dwie dyrektywy przyrodnicze:

 1. Dyrektywa Ptasia.

 2. Dyrektywa Siedliskowa.

Specjalne obszary ochrony Natura 2000 w Beskidzie Dukielskim: Ostoja Magurska, Ostoja Jaśliska, Trzciana, Jasiołka, Łysa Góra. Obszarem specjalnej ochrony (ostoje ptaków) jest Beskid Niski.

OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA NA KONCERT ZESPOŁU

CHUDOBA
FOLK ZIEM SŁOWIAŃSKICH
z Wrocławia

www.dukla.pl

Muzyka zespołu CHUDOBA to twórcze poszukiwania wokół oryginalnych tematów ludowych z terenów Beskidu Wschodniego, Śląskiego i Żywieckiego; pieśni łemkowskich, huculskich i ukraińskich; tematów z Podlasia i Rzeszowskiego. To także motywy zaczerpnięte z muzyki czeskiej, słowackiej, bałkańskiej i cygańskiej. Bogactwo inspiracji nie jest przypadkowe, ponieważ zespół nie kładzie nacisku na bezwzględną wierność ludowym przekazom, lecz raczej na energię i klimaty płynące z tej muzyki. Świeżość, humor i inteligencja czynią z całości - barwną interpretację słowiańskiej tradycji.

www.serpent.pl

40 lat istnienia Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. W dniach 26-27.07.2008 r. w Muzeum odbędzie się Muzealne Święto Tradycji Łemkowskiej "Od Rusal do Jana".

Pokazy walk historycznych konnych i pieszych, jarmark rękodzieła i rzemiosła, nauka władania szablą, strzelanie z łuku - to główne atrakcje VII Parady Historycznej w Krempnej, która odbędzie się 20 lipca 2008 r. o godz. 14:00 na placu w pobliżu cerkwi w Krempnej. W programie także loteria fantowa, licytacja prac plastycznych i występy muzyczne. Całkowity dochód będzie przeznaczony na remont cerkwi greckokatolickiej w Kotani.


Źródło: beskidniski.pl

Program tegorocznych uroczystości odpustowych ku czci św. Jana z Dukli:

12 lipca 2008 na Puszczy
(Pustelnia św. Jana w Trzcianie)
9.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. Zdzisława Babiarza. Słowo Boże wygłosi O. Korneliusz Wierzba (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej).
11.00 - Msza Święta Pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokszyckiego z Lwowa. Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.


w Klasztorze w Dukli:
18.00 - Nieszpory, 18.30 - Msza Święta

13 lipca 2008 w Klasztorze w Dukli
7.40 - Msza św. z kazaniem
9.00 - Msza św. z kazaniem pod przewodnictwem o. Czesława Ginieckiego Prowincjała Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
11.00 - Msza Święta Pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Józefa Michalina z Przemyśla 15.00 - Msza św. z kazaniem
18.30 - Msza św. z kazaniem

20 lipca 2008 przy "Złotej Studzience" pod Cergową
15.00 - Msza Święta Pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka z Przemyśla (po mszy świętej błogosławieństwo małych dzieci)

Źródło: beskidniski.pl

PROGRAM DNI DUKLI 2008

Sobota 5 lipca

12.00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie medali "ZASŁUŻONY DLA DUKIELSZCZYZNY"-Muzeum Historyczne Pałac w Dukli

15.00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2008 Dukla - Opayi

16.00 - Interaktywny program dla dzieci "ALFIKI" wybory "MAŁEJ MISS I MISTERA DNI DUKLI", JB Jumper Boys

18.00 - Koncert kapeli ludowej "RYMANOWIANIE"

19.00 - Uroczyste otwarcie DNI DUKLI 2008 oraz IX EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

19.10 - Zespół Pieśni i Tańca "BOBRZANIE" z Bóbrki

20.00 - Koncert zespołu "KALEDONIA" - muzyka celtycka

21.30 - Gwiazda wieczoru "ETNA" - reggae

22.30 - DJ SANCHES - dyskoteka pod gwiazdami wybory MISS DNI DUKLI 2008 , "Gabi" 1,2,3

03.00 - zakończenie pierwszego dnia

Niedziela

15.00 - "RUSYCZI" - młodzieżowy zespół folkowy z Ukrainy

16.00 - "SZAROTKI" - zespół obrzędowo-śpiewaczy z OK w Dukli

17.00 - TURNIEJ SOŁECTW -Nagroda Burmistrza dla najlepszych szkół gminy Dukla w Dziedzinie Kultury, "Gabi" 1,2,3,

19.00 - "BAWARSKA KAPELA STEFANA" - koncert

21.30 - GWIAZDA DNI DUKLI 2008 "GANG MARCELA"

22.30 - KONCERT ZESPOŁU "VIR"

Imprezy towarzyszące: jadło regionalne, konkursy, promocje, loteria fantowa OSP Dukla

Organizatorzy:

Urząd Gminy Dukla

Ośrodek Kultury w Dukli


Współorganizator: Muzeum Historyczne Pałac w Dukli


Miejsce imprezy:
Ogród Przypałacowy Muzeum Historycznego "Pałac" w Dukli

Po szlakach Beskidu Dukielskiego wędrują nie tylko turyści indywidualni. Organizowane są liczne szkolne rajdy turystyczne. Tej wiosny odbyły się: II rajd "Po bezdrożach",

IV wiosenny rajd szkół ponadgimnazjalnych, XI rajd "Śladami Janka Wędrowniczka".

17 czerwca odbędzie się III Rajd "Śladami Ojca Św. Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej".

TRASA RAJDU: Krosno - Miejsce Piastowe - Dukla - Nowy Żmigród - Kąty - Łysa Góra - Chyrowa - Dukla - Krosno.

Szczegóły o tej imprezie na stronie:www.ptsmkrosno.republika.pl

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Gminy w Dukli, Zakon OO. Bernardynów w Dukli organizują IX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, który odbędzie się 15 czerwca 2008 roku (niedziela) o godz. 15.00 w Kościele OO. Bernardynów w Dukli.
W tegorocznym przeglądzie wystąpią chóry:
- "Canticula" z Iwonicza
- "Chorus" z Korczyny
- "Sursum Corda" z Sambora (Ukraina)
- "Źródło" z Rymanowa - Zdroju
- Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova (Słowacja)
- "Cantate" z Iwonicza
- Chór z Gimnazium im. Balinta Balassiego z Budapesztu (Węgry)
Przegląd chórów odbywa się dla uczczenia rocznicy wizyty Jana Pawła II w Dukli.

W dniach 24-25 maja odbędzie się XVIII Kermesz w Olchowcu.


  Więcej informacji o imprezie

"PRZEKRACZAMY GRANICE"
Od 26 kwietnia do 4 maja
odbędzie się XLIV Ogólnopolski Rajd Studencki "Beskid Niski 2008" pt. "PRZEKRACZAMY GRANICE". W tym roku część tras będzie wiodła również po słowackich górach.

Więcej informacji o imprezie


18 - 19. 04. 2008 r. w Dukli odbędzie się wojewódzka giełda piosenki turystycznej

Więcej informacji o imprezie

III  P Ł O M I E Ń   P A M I Ę C I -                   02.04.2008

Krośnieński Oddział PTTK organizuje w dniu 2  kwietnia 2008 wyjście na górę Cergową k.Dukli.

Więcej informacji o imprezie